Islamitische uitvaart: wat zijn de tradities en gebruiken?

Islamitische uitvaart

Zoals er bij een christelijke uitvaart gebruiken en tradities zijn, geldt dat ook voor een islamitische uitvaart. Wist jij bijvoorbeeld al dat een moslim nooit gecremeerd wordt, maar altijd begraven? En dat het hoofd dan richting Mekka wordt gelegd?

Gemeenschap draagt zorg voor islamitische uitvaart

Bij een islamitische begrafenis wordt er stilgestaan bij het eeuwige leven en de wederopstanding. De dood is slechts een overvaart. De volledig Islamitische gemeenschap draagt zorg voor de overledene, waar dat bij een gemiddelde uitvaart in Nederland gedaan wordt door de directe nabestaanden (familieleden). Dit zie je ook terug bij een stervende. De gemeenschap komt langs om afscheid te nemen en gebeden te zeggen. Hiermee worden ook zegeningen verdiend waardoor er in grote getale afscheid wordt genomen. Vaak is er een imam aanwezig zodat de stervende zijn schulden uit het leven kan aflossen voordat hij naar het hiernamaals gaat.

Rituele wassing bij islamitische begrafenis

Na de dood is er een rituele wassing. Mannen doen dit bij mannen en vrouwen bij vrouwen. Dit wordt gedaan door de familie of gemeenschap en dus niet door professionele verplegers. Daarna is het tijd voor het dodengebed. Dit wordt gedaan door een imam of de oudste zoon van de overledene. Na het dodengebed is het tijd voor de islamitische uitvaart. Moslims willen dit zo snel mogelijk doen. In moslimlanden is dit binnen 24 uur. In Nederland kan dat niet door de wet op de lijkbezorging, maar er kan ontheffing worden aangevraagd bij de burgermeester.

Veertig dagen rouwen bij islamitische uitvaart

Moslims worden bij voorkeur zonder kist begraven. Ze liggen op hun rechterzij met het gezicht richting Mekka. Omdat moslims geloven in de wederopstanding wordt het graf aangepast zodat de overledene bij de wederopstanding overeind kan komen. Na de islamitische begrafenis wordt er naar het huis gegaan van de overledene. Moslims geloven dat de ziel van de overledene nog in hun midden is en daarom zijn de emoties gemengd. De rouwperiode bedraagt officieel drie dagen, maar steeds meer Nederlandse moslims nemen veertig dagen in acht. Na de veertigste dag vindt er een herdenkingsceremonie plaats.

Islamistische begrafenis wordt gemeengoed in Nederland

Vroeger kozen veel moslims in Nederland ervoor om in hun land van herkomst begraven te worden. Tweede en derde generatie Nederlandse moslims kiezen tegenwoordig juist om begraven te worden in Nederland. Logisch ook, want hun familie woont hier en moslims hechten er waarde aan om het graf te bezoeken op feestdagen en vaak zelfs na het vrijdaggebed. In Nederland zijn islamitische begrafenissen ook steeds meer gemeengoed.

Uitvaartcentra en uitvaartverzekeraars houden hier rekening mee en kunnen een goede islamitische begrafenis organiseren. Als moslim hoef je dus niet bang te zijn dat in Nederland de tradities en gebruiken va een islamitische uitvaart niet gehonoreerd worden. Bekijk ons overzicht van de beste uitvaartverzekeraars om een geschikte keuze te maken voor een verzekeraar.

Hoe nuttig was deze informatie?
4 stem(mers), Gem. score: 4.5
Vorige artikelVolgende artikel
Ralph van Manen is gespecialiseerd in uitvaartverzekeringen. Hij deelt op dit blog graag zijn kennis en ervaring over uitvaartverzekeringen.