Een duurzame uitvaart

Eén van de trends van dit jaar is de keuze voor een duurzame uitvaart. Een duurzame uitvaart wil zeggen dat men zoveel mogelijk rekening houdt met de milieubelasting die de uitvaart met zich meebrengt. Hoewel een klimaatneutrale uitvaart lastig is vanwege onder meer volgauto’s, is op verschillende manieren een duurzamere uitvaart dan gebruikelijk te bewerkstelligen.

Ben je tijdens je leven al begaan met de huidige klimaatveranderingen en wil je tot op het laatst een steentje bijdragen aan verduurzaming van de samenleving, dan is een duurzame uitvaart een goede optie. De meeste uitvaartverzekeraars hebben ervaring met het organiseren van een groene uitvaart en kunnen al bij het afsluiten van een uitvaartverzekering hierbij assisteren.

Elementen van een duurzame uitvaart

Een vraag voor velen is hoe je een uitvaart duurzaam kunt maken. Er valt bijna niet aan te ontkomen dat nabestaanden voor de uitvaart de auto pakken om een laatste eer te bewijzen. Wel kan bijvoorbeeld op de rouwkaart worden aangegeven dat de overledene de wens heeft dat iedereen zoveel mogelijk carpoolt, met het oog op het milieu.

Op diverse andere punten kan een uitvaart verder duurzaam gemaakt worden:

Duurzame kist en urn

Een groot onderdeel van verduurzaming van de uitvaart zit in de kist. Veel kisten bevatten op dit moment stoffen die niet of moeilijk opgenomen kunnen worden in de natuur. Denk hierbij aan metalen knoppen of specifieke stoffen die zijn gebruikt voor de houtbewerking. Het is echter steeds vaker mogelijk om voor een volledig afbreekbare kist te kiezen. Ook is het een optie om te kiezen voor een lijkwade. Hierbij wordt het lichaam in feite gewikkeld in doeken die afgebroken kunnen worden in de grond.

Bij een crematie kan ook gekozen worden voor een duurzame urn die klimaatneutraal geproduceerd is.

Geen drukwerk

Hoewel gebruikelijk, kan er worden afgeweken van drukwerk, zoals rouwkaarten of een herinneringskaart achteraf. Steeds vaker wordt er gekozen voor een digitale rouwkaart. Mocht je dit geen goede optie vinden, bekijk dan of je kunt kiezen voor óf een rouwkaart óf een herinneringskaart achteraf. Stuur bovendien één kaart per gezin en niet een kaart naar ieder gezinslid.

Afbreekbare kleding

Ook de kleding van een overledene vormt een belasting voor het milieu, met name wanneer het een begrafenis betreft. Kies voor biologisch afbreekbare kleding om het milieu zo min mogelijk te belasten. Er bestaan speciale winkels voor dit type kleding.

Natuurbegraafplaats

Op een natuurbegraafplaats laat men de natuur zoveel mogelijk zijn gang gaan. De graven zijn doorgaans sober en slechts voorzien van een klein monument. Een natuurbegraafplaats is hierdoor vaak beter voor het milieu. Er zijn steeds meer natuurbegraafplaatsen beschikbaar in Nederland. De kosten zijn doorgaans lager dan die van normale begraafplaatsen. Leg je de keuze voor een natuurbegraafplaats vast bij de uitvaartverzekering, dan zie je dit soms ook terug in een lagere premie.

Begraven boven cremeren

Bij een crematie komt er CO2 vrij, naar schatting zo’n 50 kilogram. Dit vormt een belasting op het milieu. Een dergelijke CO2-uitstoot is er in principe niet (direct) bij een begrafenis. Mits er wordt gekozen voor een duurzame kist, is een begrafenis daarom altijd duurzamer dan een crematie. Twijfel je nog tussen cremeren en begraven? Lees dan ook dit artikel.

Duurzame uitvaart bespreken met uitvaartverzekeraar

De duurzame uitvaart wint de laatste jaren flink in populariteit, wat ertoe heeft geleid dat uitvaartverzekeraars inmiddels ruime ervaring hebben met dit type uitvaart. De meeste uitvaartverzekeraars hebben inmiddels standaardopties voor de uitvaartverzekering, die gekozen kunnen worden voor een meer duurzame uitvaart.

Zo beschikt DELA over een eigen natuurbegraafplaats in Bilthoven en assisteert Yarden persoonlijk bij verduurzaming van de latere uitvaart.

Indexatie van de uitvaartverzekering: een uitleg

Het is een term die je waarschijnlijk vaak langs ziet komen wanneer je op zoek bent naar een uitvaartverzekering, maar die misschien niet direct een belletje doet rinkelen: indexatie. Indexatie van een uitvaartverzekering betekent dat de verzekering in principe geen waarde verliest door de jaren heen.

Omdat een uitvaartverzekering doorgaans jarenlang, vaak zelfs tientallen jaren, doorloopt, is dit een belangrijke factor. Hoewel de meeste uitvaartverzekeraars de mogelijk om te indexeren aanbieden, indexeren de meeste verzekeraars niet automatisch.

Elkeuitvaartverzekeringvergelijken.nl kijkt uitgebreid naar het indexeren van een uitvaartverzekering. De voordelen, nadelen en details van dit principe.

Wat gebeurt er wanneer je een verzekering indexeert?

De economie van een land is geen statisch iets. Continu verandert de waarde van geld en daarmee de waarde van producten. Met name door inflatie kan de waarde van geld jaar op jaar veranderen. Bij inflatie wordt een geldbedrag minder waard.

Voorbeeld: € 100,00 in het jaar 2000 was meer waard dan € 100,00 in 2017. Staat de nationale economie er goed voor, dat merk je hier vrij weinig van. Het salaris gaat doorgaans in gelijk tred omhoog, evenals de prijs van alledaagse producten. Het nettoresultaat is dat de koopkracht van de gemiddelde persoon niet voor- of achteruit gaat als er verder geen dingen veranderen.

Is een uitvaartverzekering ter waarde van bijvoorbeeld € 6000,00 niet geïndexeerd, dan verliest deze vaak waarde door de jaren heen. Is de verzekering bijvoorbeeld in 2000 afgesloten, dan is datzelfde bedrag op dit moment minder waard.

Indexeer je de verzekering echter, dan zorgt de verzekeraar ervoor dat de waarde van de verzekering door de jaren heen gelijk blijft en je dus op het moment van overlijden nog steeds hetzelfde krijgt als je tijdens het afsluiten op het oog had.

Gevolgen van indexatie

Wordt een verzekering geïndexeerd, dan neemt het verzekerde bedrag door de jaren heen normaal gesproken toe. Vanzelfsprekend heeft dit ook effect op de premie die je betaalt: ook deze neemt toe.

Hoewel de vaste lasten zo toenemen, heeft dit in theorie geen effect op je koopkracht. Omdat de economie echter door allerlei factoren beïnvloed wordt, kan het toch zo zijn dat het naar verloop van tijd lastiger wordt om de lasten van een uitvaartverzekering te dragen.

Hoewel de toename in premie meestal niet enorm zal zijn, is het wel iets om rekening mee te houden bij het maken van een keuze om al dan niet te indexeren.

Is indexeren de juiste keuze?

In principe is het een goede keuze om je uitvaartverzekering te laten indexeren. Zo weet je altijd zeker dat je een reëel bedrag hebt verzekerd dat daadwerkelijk de uitvaart (grotendeels) kan dekken. Zeker wanneer je op jonge leeftijd de verzekering afsluit, is het een verstandige keuze.

Wel is het goed om te kijken naar de manier waarop er geïndexeerd wordt. Dit is deels afhankelijk van het type uitvaartverzekering waarvoor gekozen wordt.

 • Kapitaalverzekering: indexatie gaat met een percentage, vaak 1, 2 of 3%. Ook kan de uitvaartverzekeraar ervoor kiezen de indexatie altijd gelijk te trekken aan de jaarlijkse inflatie. Bij een vast percentage kan de verhoging hoger of juist lager uitvallen dan de daadwerkelijke inflatie.

  Is het percentage exact gelijk aan de inflatie, dan heb je zekerheid dat de waarde gelijk blijft, maar kan het zijn dat je te maken krijgt met flinke verhogingen in tijden van economische crisis.

 • Naturaverzekering: bij een naturaverzekering kijkt men vaak puur naar de waarde van diensten en producten die zijn inbegrepen bij de verzekering. Ook hier ben je verzekerd van een waardevaste verzekering, maar kunnen de schommelingen zo nu en dan vrij groot zijn.

Raadpleeg bij de uitvaartverzekeraar hoe indexering wordt uitgevoerd, voordat de verzekering wordt afgesloten. Op basis hiervan kan bepaald worden of indexering in jouw specifieke geval de beste keuze is.

Via de links op de uitvaartverzekering vergelijken-pagina kan de website van verzekeraars bekeken worden en meer gelezen worden over de indexering die de verzekeraar uitvoert.

Uitvaart in tijden van nood: de Europese pest en geweld

Anno 2017 hebben we het geluk dat er geen grote epidemieën meer uitbreken waarbij honderden, duizenden of zelfs miljoenen mensen sterven. Dat was in het verleden anders, met de uitbraken van de pest als groot dieptepunt.

De grootste ramp vond plaats in de 14e eeuw, toen de ziekte leidde tot de dood van ongeveer een derde van de Europese populatie, destijds enkele tientallen miljoenen.

Om verdere verspreiding en de opkomst van andere ziekten te voorkomen, moest men zeer overhaast de overledenen begraven of cremeren. Voor hen was er niet of nauwelijks een uitvaart.

Catacomben in Europa

Omdat de pest met name in de veertiende eeuw zoveel slachtoffers eiste, ontstond er al snel een tekort aan begraafplaatsen. In een vrijwel volledig christelijk Europa kon men zich niet langer houden aan christelijke rituelen rond de uitvaart. Massagraven en verbrandingen waren aan de orde van de dag, chaos leidde tot iets dat velen enkel als ontheiliging van de doden kunnen beschrijven.

In diverse grote Europese steden vind men ondergrondse catacomben, waar duizenden, soms zelfs miljoenen doden zijn opgebaard. In vrijwel alle gevallen gaat het hier om anonieme graven. Sommigen van hen stierven een natuurlijke dood, maar velen stierven als gevolg van ziekte of geweld.

De meeste beroemde catacomben zijn die van Parijs, waar naar schatting de overblijfselen van zo’n zes miljoen Parijzenaren liggen.

Hoewel deze catacomben lang na de ernstigste pestepidemie zijn gemaakt, liggen ook hier veel pestslachtoffers. Dit zijn latere slachtoffers of slachtoffers die later zijn herbegraven.

Oorlog in Europa

Ook tijdens oorlogen in Europa vielen er miljoenen doden, voor wie er vaak geen uitvaart kon plaatsvinden. Het meest bekend is natuurlijk de Tweede Wereldoorlog, waar veel militairen op een later moment alsnog een waardige uitvaart kregen.

Een bekende begraafplaats van de Tweede Wereldoorlog is nabij Margraten in Limburg. Op deze imponerende begraafplaats hebben zo’n 8000 militairen hun laatste rustplaats gevonden, allemaal Amerikaans.

Dankzij naamplaatjes en latere DNA-onderzoeken zijn de meeste graven geïdentificeerd, met onder meer ontvangers van de Medal of Honor onder de overledenen. Ook elders in Europa zijn dergelijke waardige oorlogsbegraafplaatsen, maar lang niet alle overleden militairen vonden een dergelijke rustplaats.

Stranden van Normandië

Tijdens de invasie van Normandië vonden meer dan een half miljoen militairen de dood, waaronder ruim 100.000 Amerikanen, 80.000 Britten en Canadezen en nog eens enkele honderdduizenden Duitsers. Velen van hen zijn nooit geborgen.

Het is om deze reden niet geoorloofd om te graven of een metaaldetector te gebruiken op de stranden van Normandië. Het gebied wordt officieel gezien als een oorlogsbegraafplaats, omdat waarschijnlijk nog vele slachtoffers zonder waardige uitvaart in het gebied begraven liggen.

Uitvaartrituelen in tijden van nood

Ondanks de omstandigheden in tijden van nood, zien we door de geschiedenis heen wel dat men altijd zo goed mogelijk probeert een uitvaart te organiseren voor de overledenen. Onder meer na de Tweede Wereldoorlog zijn duizenden provisorische graven in Europa geborgen, om de overledenen vervolgens elders te herbegraven.

Wanneer de omstandigheden het toelieten, kregen omgekomen militairen vaak een korte, enigszins zakelijke uitvaart, waarbij een graf werd gegraven en met stenen of takken een grafmonument werd gemaakt.

Massagraven

In Europa worden nog altijd zo nu en dan massagraven ontdekt in Oost-Europa, waar in de jaren negentig de Joegoslavië-oorlog woedde. Deze graven werden veelal gegraven door vijanden van overledenen, die zonder eer in grote graven werden gedumpt om begraven te worden.

Nog altijd zijn diverse stichtingen, commissies en overheden bezig om de locaties van deze massagraven terug te vinden, waarna slachtoffers geïdentificeerd kunnen worden en een waardige uitvaart kunnen krijgen. In landen als Bosnië en Servië vinden om deze reden nog altijd regelmatig uitvaarten plaats van betrokkenen van de oorlog die pas jaren na dato zijn teruggevonden.

 

Abonnementen en lidmaatschappen stopzetten na het overlijden

Bij een sterfgeval moeten enkele administratieve zaken geregeld worden door de nabestaanden. Veel mensen hebben op het moment van overlijden diverse abonnementen, lidmaatschappen en verzekeringen lopen. Deze moeten stopgezet worden om extra kosten te voorkomen.

Het verschilt per type abonnement of lidmaatschap hoe dit in zijn werk gaat. Soms moet een akte van overlijden getoond worden, in andere gevallen is een e-mail of telefoontje voldoende.

Abonnementen, lidmaatschappen en verzekeringen vinden

Lang niet altijd is het duidelijk wat voor abonnement, lidmaatschappen en verzekeringen de overledene had tijdens het leven. Uit de briefpost van de overleden van de afgelopen weken kan vaak veel ontdekt worden. Geadresseerde post wijst op een registratie van de persoon, maar niet altijd op een betaald lidmaatschap. Per afzender kan dit nagevraagd worden.

Bewaar en bekijk ook geadresseerde post die na het overlijden nog bezorgd wordt. In de meeste gevallen kan het overgrote deel van de abonnement en lidmaatschappen gevonden worden op deze manier.

Steeds meer communicatie gaat echter per e-mail. Lang niet altijd hebben nabestaanden toegang tot e-mailaccounts van de overledene. Tegenwoordig kan in het testament deze toegang wel worden vastgelegd, zodat nabestaanden na het overlijden geen problemen ondervinden hierbij.

Bij enkele uitvaartverzekeraars kan bovendien een uitvaartverzekering worden afgesloten met een speciale onlinekluis, waarin bijvoorbeeld inloggegevens van e-mail- en social media-accounts kunnen worden opgeslagen.

Via de bank lidmaatschappen vinden

Via het bankaccount van de overledene kan ook veel informatie gevonden worden. Vaak is het nodig om een verklaring van erfrecht te overleggen, voordat nabestaanden toegang kunnen krijgen tot de bankgegevens van de overledene. Dit is niet nodig wanneer aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

 • er is geen testament
 • een geregistreerde partner of echtgeno(o)t(e) is nog in leven
 • het saldo van de overledene is lager dan € 100.000

Houd er rekening mee dat een verklaring van erfrecht opgevraagd moet worden bij een notaris en enkele honderden euro’s kan kosten. Wel kan deze verklaring voor veel verschillende zaken gebruikt worden, waaronder het innen van verzekeringsgeld bij bijvoorbeeld een levensverzekering.

Opzeggen lidmaatschappen en abonnementen

Het verschil per bedrijf, club of winkel welke stappen gezet moeten worden om een abonnement of lidmaatschap op te zetten. Wanneer het overlijden van een lid bewezen is, moeten bedrijven verplicht dit abonnement stopzetten. Wel kan er sprake zijn van een opzegtermijn waarin nog betaald moet worden.

Ook kan het zijn dat betalingen een afbetaling vormen voor een afgenomen dienst of product. Ook dan moet deze nog afbetaald worden.

Het is niet ongebruikelijk dat bedrijven een akte van overlijden opvragen, voordat zij overgaan tot het afmelden van de overledene. Hoewel dit bij sportclubs vaak niet nodig is, geldt dit wel vaak voor grotere bedrijven waar medewerkers geen persoonlijke band hadden met de overledene.

De akte van overlijden ontvangen nabestaanden wanneer de overledene is aangegeven bij de burgerlijke stand (gemeente). In tegenstelling tot een verklaring van erfrecht, zijn er geen kosten verbonden aan de akte van overlijden.

Vaak wordt de akte van overlijden verkregen via de uitvaartverzorger of uitvaartverzekeraar, omdat deze partij vaak de aangifte uitvoert.

Scheiden en de uitvaartverzekering

Een echtscheiding luidt doorgaans een intense periode in. Na jaren van samenzijn breekt een periode aan waarin men een nieuw leven moet inrichten. Dat is zwaar voor alle betrokkenen en heeft bovendien gevolgen voor veel praktische zaken, waaronder financiële.

Ook voor veel verzekeringen kan een scheiding gevolgen hebben, waaronder de uitvaartverzekering. Uitvaartverzekeringen worden namelijk vaak voor een heel gezin afgesloten. Wordt gezin opgebroken door een scheiding, dan moet ook de afgesloten uitvaartverzekering worden aangepast.

Type uitvaartverzekering

Bij een scheiding is het allereerst belangrijk om er zeker van te zijn wat voor uitvaartverzekering is afgesloten. Bij gezinnen wordt vaak gekozen voor een gezinspolis, waarbij de ouders verzekerd zijn en kinderen onder de 21 jaar vaak gratis zijn meeverzekerd.

Dat is echter niet altijd het geval. Heb je ooit een persoonlijke uitvaartverzekering afgesloten waarbij gezinsleden niet zijn meeverzekerd, dan hoeft er in principe niets te veranderen, behalve algemene gegevens zoals de woonlocatie.

Gezamenlijke uitvaartverzekering

Ook wanneer er een gezamenlijke uitvaartverzekering is afgesloten hoeft er echt vaak niet heel veel te veranderen. Hoewel de verzekering voor het gehele gezin is afgesloten, hanteren de meeste uitvaartverzekeraars aparte polissen voor iedere meeverzekerde persoon.

De uitvaartverzekeraar kan deze polissen dus zonder problemen van elkaar scheiden. Dit betekent wel dat de premie opgedeeld wordt. Waar eerste een premie voor het gehele zin werd betaald, is dit nu bijvoorbeeld één premie voor een ouder en de kinderen en één premie voor de andere ouder.

Ook moeten adresgegevens bij een verhuizing gewijzigd worden. Uitvaartverzekeraars kunnen hierbij assisteren.

Ouders mogen zelf bepalen onder welke ouder zij na de scheiding vallen bij de uitvaartverzekering. Voor kinderen van 18 jaar of ouder is het een optie om hen los te laten verzekeren.

Gezamenlijke elementen uitvaartverzekering

Soms zijn er in de uitvaartverzekering elementen opgenomen die bedoeld waren voor het stel. Hierbij kan gedacht worden aan een familiegraf of een grafmonument. Het is gebruikelijk dat bij de scheiding de waarde van deze elementen wordt bepaald en vervolgens gesplitst. Is een bepaald element bijvoorbeeld € 1000,00 waard, dan wordt dit bedrag gelijkwaardig gesplitst en ondergebracht bij de afzonderlijke polissen.

Het is ook mogelijk om bij de scheiding af te zien van deze elementen, wat leidt tot een verdere verlaging van de premie. Tegelijkertijd is het voor veel personen ook een moment om de gehele dekking aan te passen en bijvoorbeeld uit te breiden.

 

Cryomeren: wat is dat eigenlijk?

Het woord cryomeren zal voor de meeste mensen niet direct tot herkenning leiden. Cryomeren is een nieuwe techniek die waarschijnlijk in de toekomst naast cremeren en begraven zal bestaan. Bij cryomeren wordt het lichaam bevroren en vervolgens  tot gruis verwerkt, dat net als as na een crematie uitgestrooid of bewaard kan worden.

Cryomatie is op dit moment nog niet geoorloofd, maar hier komt in de toekomst wellicht verandering in. Zo is cryomatie onder meer natuurvriendelijker dan andere bestaande methoden.

EUVV.nl maakt je thuis in het proces van cryomatie.

Cryomeren: zo gaat het in zijn werk

Wanneer een lichaam gecryomeerd wordt, brengt men het lichaam eerst in enkele dagen tijd tot een temperatuur verder onder het nulpunt. Huidig onderzoek heeft het over een temperatuur van -18 graden Celcius. Vanaf dit punt gebruikt met vervolgens vloeibaar stikstof om het lichaam nog veel verder af te koelen, tot wel -196 graden Celcius.

Door deze snelle, diepe bevriezing wordt het lichaam letterlijk breekbaar.

Vervolgens kan het lichaam in vrije korte tijd met behulp van trillingen afgebroken. Na enige tijd is er enkel nog gruis over van het lichaam, enigszins vergelijkbaar met de as na een crematie. Met een magneet kunnen bijvoorbeeld schroeven of platen die ooit bij operaties zijn geplaatst verwijderd worden.

Nieuw leven schenken

Na cryomatie blijft er zo’n 20 á 30 kilogram aan poeder over. Dit poeder kan uitgestrooid of bewaard worden. Een mogelijke manier om het poeder te verstrooien is door het in de grond te plaatsen, waar het in korte tijd compost zal vormen. Hierop kan men bijvoorbeeld een mooie plant of boom plaatsen, die zich zal voeden met de compost.

Op deze manier kan er met cryomeren nieuw leven geschonken worden en met een speciale plant of boom een eeuwige herinnering aan de overledene zijn.

Cryomeren soms al bij dieren gebruikt

Cryomeren bij mensen mag (nog) niet, maar de techniek wordt soms al gebruikt om dierlijk stoffelijk overschot te verwerken. De techniek komt oorspronkelijk uit Zweden, maar steeds meer landen beginnen interesse te tonen in de techniek.

In de Nederlandse politiek wordt zo nu en dan al gepraat over andere wijzen van lijkverwerking. Cryomeren is beter voor het milieu. Bij crematie komt er door de verbranding namelijk CO2 vrij, terwijl bij begraving bijvoorbeeld kledingstukken en andere moeilijk afbreekbare stoffen in de aarde terecht komen.

De politiek richt zich echter met name op het ethische aspect. De uitvaart is voor veel mensen heilig en natuurlijk een delicaat onderwerp. Men is gewend aan begraven of cremeren, maar niet aan cryomeren of verwante technieken. De vraag is of er voldoende draagvlak zal zijn voor dergelijke nieuwe technieken. Dit maatschappelijke draagvlak zal uiteindelijk ook leidend zijn voor de beslissingen die genomen worden in de politiek.

Uitvaartverzekeraar Yarden is in elk geval druk bezig met de techniek, heeft contact met de onderzoekers en verkent bovendien de wettelijke mogelijkheden op dit moment.

Het is lastig te zeggen wanneer cryomeren een optie wordt bij de uitvaart, maar de kans is vrij groot dat we er de komende jaren meer over te horen gaan krijgen.

Checklist uitvaart: houd je met alles rekening?

Het is iets waar we het liefst niet mee bezig zijn, maar toch over moeten nadenken: de uitvaart. Bij een uitvaart komt namelijk aardig wat kijken. Niet alleen voor de nabestaanden, maar ook voor de persoon zelf wanneer deze speciale wensen wil opnemen in het testament.

Niet alleen moet men nadenken over de locatie, maar ook over het aantal gasten, het verloop van de dag, het type graf en de kist. Elkeuitvaartverzekeringvergelijken.nl helpt graag een handje en heeft daarom een checklist opgesteld voor het organiseren en goed regelen van een uitvaart.

Voor de dood – checklist

Al voor de dood kan een hoop geregeld worden om het makkelijker te maken voor de nabestaanden. Dat kunnen financiële zaken zijn, maar ook praktische zaken rond de uitvaart zelf.

 1. Uitvaartverzekering: Heb je een uitvaartverzekering afgesloten? Een uitvaartverzekering dekt kosten die komen kijken bij een uitvaartverzekering en vaak minimaal € 6000,- bedragen. Door op tijd een uitvaartverzekering af te sluiten heb je hier geen omkijken meer naar en zadel je nabestaanden niet op met hoge uitvaartkosten. Vergelijk verschillende uitvaartverzekeringen om de beste te vinden.
 2. Testament opstellen: In een testament kun je vrijwel alles opstellen dat na de dood moet gebeuren. Wil je afwijken van het wettelijk erfrecht, dan kan de verdeling van de erfenis in een testament worden vastgelegd. Ook zaken rond de uitvaart zelf en de invulling hiervan kunnen in het testament worden vastgelegd. Een testament moet worden opgesteld door een notaris.
 3. Donorcodicil: Geef aan of je orgaan- en/of weefseldonor wilt worden. Na de dood kunnen organen en weefsels het leven redden van mensen die ze nodig hebben. Vooralsnog moet je het doorgeven wanneer je donor wilt zijn. In de toekomst wordt dit hoogstwaarschijnlijk verandert in een systeem waar je moet aangeven dat je geen donor wilt zijn. Op het moment van schrijven moet deze wet nog worden aangenomen door de senaat.

Na de dood

Direct na de dood moeten de nabestaanden enkele dingen regelen. Dat heeft niet alleen te maken met de uitvaart zelf, maar ook met administratieve eisen.

 1. Vaststellen overlijden: Een schouwarts moet officieel de dood van de persoon vaststellen. Ligt de persoon in het ziekenhuis, dan gebeurt dit meestal vrijwel direct na het overlijden. Overlijdt iemand echter thuis of elders, dan moet de schouwarts langskomen hiervoor.
 2. Uitvaartverzekeraar op de hoogte stellen: Stel ook zo snel mogelijk de uitvaartverzekeraar op de hoogte. Deze zal nu het proces in gang zetten waarbij het gedekte bedrag wordt uitgekeerd in de vorm van geld of diensten, afhankelijk van het type uitvaartverzekering. De verzekeraar kan vaak ook assisteren bij andere zaken die geregeld moeten worden door de nabestaanden
 3. Familie en vrienden inlichten: Familie en vrienden van de overledene moeten ingelicht worden van het overlijden. Is het niet volledig bekend met wie de overledene contact had, dan bieden sociale media hierbij tegenwoordig vaak uitkomst. Naaste vrienden en familie worden vaak zo snel mogelijk op de hoogte gesteld, terwijl personen die verder van de nabestaanden pas worden ingelicht wanneer er een moment voor afscheid is vastgesteld.
 4. Abonnementen, verzekeringen, accounts: Tijdens het leven verzamelt de gemiddelde persoon talloze abonnement, verzekeringen en andersoortige accounts. Deze moeten na de dood worden stopgezet. Soms is het hierbij nodig om een akte van overlijden te overleggen, als bewijs dat de persoon is overleden. Bij personen die georganiseerd waren is het vaak vrij eenvoudig om alles terug te vinden on administratie, maar dit is niet altijd het geval. Vaak is het echter voldoende om simpelweg een maand de post in de gaten te houden. Zo kan snel gezien worden waar iemand lid of verzekerd was.

Uitvaart organiseren – checklist

Het organiseren van de uitvaart neemt vrij veel tijd in beslag, omdat men met veel zaken rekening moet houden. In Nederland vindt de uitvaart doorgaans vijf dagen na het overlijden plaats, maar dit is geen harde eis. Vanaf 36 uur na het overlijden mag iemand al begraven of gecremeerd worden.

De volgende checklist helpt om een uitvaart efficiënt en gestructureerd te organiseren:

 1. Opbaring: Bepaal of de opbaring thuis of in een mortuarium is, geef dit door aan de uitvaartverzorger.
 2. Kleding: De directe nabestaanden zijn, als de overledene dit niet eerder zelf heeft bepaald, verantwoordelijk voor de kleding en sieraden die de overledene draagt. Neem hiervoor de tijd en probeer ervoor te zorgen dat iedereen tevreden is over de uiteindelijke keuze.
 3. Locatie uitvaart: Bepaal, voor zover dit nog niet duidelijk was, de locatie van de uitvaart. Via de uitvaartverzorger kan een moment voor de uitvaart georganiseerd worden.
 4. Route rouwstoet: Bepaal in navolging van de locatie van de uitvaart ook de route die de rouwstoet moet afleggen. Houd hierbij rekening met het aantal volgauto’s.
 5. Drukwerk: Maak samen met de uitvaartverzorger rouwdruk om naar familie, vrienden en kennissen van de overledene te sturen. Raadpleeg een adresboek of social media-account om te achterhalen wie een kaart moet krijgen.
 6. Invulling uitvaart: Er moet nagedacht worden over de invulling van de uitvaart, waaronder: wie zegt er iets over de overledene, wie mag vooraan zitten, hoe lang moet de dienst duren, wat moet er verteld of getoond worden, enzovoorts.
 7. Kist: Bepaal welke kist de overledene krijgt. Bij een standaarduitvaartverzekering is er vaak een simpele kist inbegrepen, maar er kan ook gekozen worden voor een meer luxe kist van ander hout.
 8. Bloemstukken: Kies bloemstukken uit en bepaal wie deze tijdens de begrafenis of crematie mag neerleggen.
 9. Catering: Doorgaans is koffie, thee en cake inbegrepen bij de uitvaart, wanneer een normale uitvaartverzekering wordt afgesloten. Er kan ook voor een meer uitgebreide catering worden gekozen. Zo is het, met name bij relatief jonge mannen, steeds populairder om bier te schenken bij een uitvaart.

Zo ziet een islamitische begrafenis eruit

Een islamitische begrafenis is een bijzonder soort begrafenis, omdat hierbij rekening wordt gehouden met richtlijnen van het islamitische geloof. Deze wijken in sommige aspecten sterk af van christelijke of niet-gelovige tradities.

Veel uitvaartverzekeraars bieden de mogelijkheid voor een islamitische begrafenis aan bij een standaard uitvaartverzekering. Hoewel een islamitische begrafenis flink afwijkt van een traditionele Nederlandse begrafenis, gaan de extra vereiste handelingen vaak niet gepaard met extra kosten. Het is daarom niet altijd nodig om voor een islamitische begrafenis een meer uitgebreide uitvaartverzekering af te sluiten.

Leven en dood in het islamitische geloof

Volgens het islamitische geloof bepaalt Allah over leven en dood. Euthanasie is volgens het geloof dan ook verboden. De periode waarin iemand stervende is, wordt gezien als een zware test door Allah. De stervende persoon wordt op de rechterzij gelegd met het hoofd richting Mekka. Ook wordt er veel water aangeboden, omdat er volgens het geloof hevige dorst kan ontstaan, die wordt gezien als een verleiding om naar Satan te luisteren.

Na de dood moet de overledene ritueel gewassen worden. Hoewel buiten het geloof het wassen van een overledene (afleggen) vaak gebeurt door een uitvaartverzorger of verplegend personeel, is dit niet gebruikelijk binnen het islamitische geloof. Het wassen moet gebeuren door familie en mede-gelovigen en gebeurt in enkele stappen.

De overledene wordt drie keer gewassen:

 • De eerste keer met lauw water
 • De tweede keer met een olijfblad
 • De derde keer met kamfer in het water

Vervolgens wordt de overledene in witte doeken gewikkeld, waarbij accessoires en ander uiterlijk vertoon niet geoorloofd is volgens het geloof.

Islamitische uitvaart

Volgens de islam zijn crematies niet geoorloofd. Moslims worden in principe altijd begraven. Volgens het geloof moet de uitvaart zo snel mogelijk plaats vinden, het liefst binnen 24 uur. Door de Nederlandse wetgeving is dit niet mogelijk, maar het is mogelijk om bij de burgemeester ontheffing aan te vragen.

Het verschilt per familie en stroming hoe de overledene wordt begraven, maar een vaste regel is dat de persoon op de rechterzijde ligt, wederom richting Mekka. Soms is dit in een speciale kist die hoger is dan de gebruikelijke kist, maar ook een lijkwade is mogelijk. Hierbij worden de benen en het hoofd vrijgehouden.

Het lichaam wordt gedragen door mannen, het liefst zo veel mogelijk. Hoewel volgens islamitische regels vrouwen niet aanwezig mogen zijn bij de begrafenis zelf, wordt hier in Nederland vaak van afgeweken.

Uitvaart in geboorteland

Veel moslims die niet in Nederland geboren zijn, kiezen ervoor om in hun thuisland begraven te worden. Dit heeft niet alleen te maken met de persoonlijke identiteit, maar ook met het islamitische voorschrift van eeuwige rust. Vaak is men bang dat het graf in Nederland na verloop van tijd geruimd wordt.

In principe gebeurt dit nooit, mits men grafrechten blijft betalen. Bij een algemeen graf kan het graf wel geruimd worden, zonder dat nabestaanden hiervan op de hoogte gebracht hoeven te worden.

Het is als Nederlander geoorloofd om in het buitenland begraven te worden. Moslims die dit graag willen, kiezen er vaak voor om al in het geboorteland te zijn op het moment van overlijden. Het vervoer van overledenen naar het buitenland neemt namelijk veel tijd en administratieve handelingen in beslag.

Dit leidt ertoe dat men niet kan voldoen aan de islamitische voorschrift van een snelle begrafenis.

Omgaan met de rouw van naasten: tips

De dood van een naaste kan een immense invloed hebben op het leven van de nabestaanden. Of de dood de persoon onverwacht is of volgt op een lang ziekbed, maakt soms weinig uit. Het is een bekend gegeven dat iedereen anders omgaat met de dood van een naaste. Sommige mensen tonen aan de buitenkant weinig, anderen sluiten zichzelf weken, soms maanden op.

Heb je een vriend(in) of familielid die in een rouwperiode terecht is gekomen, dan zijn er verschillende dingen die gedaan kunnen worden om deze persoon te ondersteunen. Omdat iedereen anders omgaat met rouw, is het lastig om één algemeen advies te geven.

EUV.nl geeft enkele tips die kunnen helpen bij de ondersteuning in een rouwperiode die niet de eigen is.

Vers verdriet is intens

Heeft een naaste kortgeleden te maken gekregen met een sterfgeval in de nabije omgeving, dan is deze persoon niet zo maar op te vrolijken. Dat is logisch en dat hoeft ook niet, want de rouw moet ruimte krijgen en (intens) verdriet hoort hierbij.

Met name in de eerste periode is het goed om deze persoon zoveel mogelijk vrijheid te geven om de rouw te ervaren. Deze periode is essentieel voor de uiteindelijke verwerking. Probeer iemand niet geforceerd op te vrolijken, maar ondersteun hem of haar met dagelijkse taken waar hij of zij weinig energie voor heeft.

Denk hierbij aan het doen van boodschappen, koken, huishouding en administratieve klussen. Zo krijgt de persoon alle mogelijkheid om zich te richten op de rouw. Moet de uitvaart nog plaatsvinden, kijk dan of er geholpen kan worden bij de organisatie en het contact met de uitvaartverzekeraar en -verzorger.

Biedt altijd een luisterend oor, ook wanneer hij of zij misschien wel voor de tiende keer hetzelfde verhaal vertelt over de overledene. Praten over moeilijke zakelijk als de dood van een naaste helpt bij de verwerking hiervan, ook als het in eerste instantie juist meer verdriet opwekt.

Afleiding bieden

Ook wanneer het overlijden van de naaste enige tijd geleden is, blijft het belangrijk om een vriend of familielid te blijven ondersteunen. Let er hierbij op wat deze persoon nodig heeft. Sommigen willen lange tijd erover blijven praten, anderen zoeken vooral afleiding.

Wanneer iemand zich later in het rouwproces bevindt, is het doorgaans goed om het aan de persoon zelf te laten of hij of zij wil praten over het verlies. Waak er echter wel voor dat hij of zij het verdriet opkropt.

Het is in deze periode ook belangrijk om de juiste afleiding te bieden. Het ligt aan de persoon zelf hoe deze afleiding eruit moet zien. De één wil er graag op uit, de ander kijkt liever thuis een film. Probeer erachter te komen waar de persoon plezier uithaalt en maak hier gebruik van.

Vinger aan de pols

Het verdriet van een sterfgeval kan erg lang aanwezig blijven. De ervaring leert dat veel bekenden van een nabestaanden na enige tijd overgaan op de orde van de dag en de nabestaande achter blijft met soms weinig steun. Ook na jaren kan iemand de steun vaak nog goed gebruiken. Houd daarom altijd de vinger aan de pols en kijk ook na een jaar nog nauwkeurig of het goed gaat met iemand en of er iets nodig is dat helpt bij het rouwproces.

Voor sommige nabestaande kan een psycholoog uitkomst bieden. Bestaat het vermoeden dat iemand deze professionele hulp kan gebruiken, dan is het goed om dit ter sprake te brengen. Het wordt over het algemeen niet gewaardeerd wanneer de professionele hulp wordt ingeschakeld zonder inspraak van de nabestaande, ook wanneer hij of zij minderjarig is.

Aandacht en blijk van interesse

Het laatste essentiële punt is dat alle nabestaanden het zullen waarderen wanneer je laat blijken dat je niet vergeten bent wat hem of haar is overkomen. Ook na enkele jaren is het niet gek om een keer te vragen hoe de persoon zich voelt over het overlijden en of het goed gaat met hem of haar. Het eerdergenoemde verdwijnen van aandacht wanneer het overlijden enige tijd geleden is, kan pijnlijk zijn voor de nabestaanden.

Een simpele vraag hoe het nu gaat met de persoon met het oog op het eerdere overlijden van een naaste kan de dag van deze persoon goedmaken.

 

Trends en ontwikkelingen rond uitvaarten in 2017

We gaan richting het einde van het jaar en kunnen inmiddels zien welke trends en bewegingen hebben plaatsgevonden in de uitvaartbranche dit jaar. Veel van deze trends zullen waarschijnlijk ook het komende jaar doorzetten.

Duurzaamheid en keuzevrijheid zijn prominente thema’s in de recente ontwikkelingen. Elkeuitvaartverzekeringvergelijken.nl zet alle trends van dit jaar op een rijtje.

1. Duurzaamheid

Duurzaamheid is een steeds groter thema in de politiek, wetenschap en het dagelijks leven. Leven op een manier die het klimaat zo min mogelijk belast is belangrijk voor velen, en het belang van dit thema zien we ook terug in de uitvaartbranche. Hoewel het aandeel nog relatief klein is, vindt er een sterke groei van duurzame uitvaarten plaats.

Een duurzame uitvaart kan betekenen dat de overledene wordt begraven op een natuurbegraafplaats, maar ook simpelweg dat de dienst klimaatneutraal is. Veel mensen zien een dergelijke uitvaart als een laatste bijdrage aan een gezond, sterk klimaat.

2. Keuzevrijheid

Waar leven in een maatschappij waar een sterke voorkeur is voor het individu: men moet zelf kunnen bepalen hoe hij of zij binnen de kaders van de wet wil leven. Deze zelfstandigheid zien we ook terug in de uitvaartbranche. De vraag naar keuzevrijheid bij uitvaartverzekeringen neemt steeds sterker toe. Mensen willen graaf zelf bepalen welk uitvaartbedrijf de uitvaart organiseert, maar wil ook invloed hebben op de uiteindelijke dekking.

Uitvaartverzekeraars is dit niet ontgaan: steeds vaker kunnen klanten vrij uitgebreid invloed uitoefenen op het type dekking, met name bij naturaverzekeringen. Sommige verzekeraars zien keuzevrijheid als één van hun sterkste punten, zoals Monuta en Yarden.

3. Meer natuurbegraafplaatsen

We hadden het eerder al over zogenaamde natuurbegraafplaatsen: natuurgebieden waarin vrij willekeurig graven verspreid zijn. Geen groot grafmonument, maar slechts een kleine markering waar iemand begraven is.

Natuurbegraafplaatsen houden zich vaak bezig met duurzaamheid, maar zijn ook simpelweg een mooi alternatief voor de reguliere begraafplaats. Meer dan op een grote begraafplaats, kan iemand hier begraven worden diep in de natuur. Dit is normaal gesproken niet mogelijk, met uitzondering van de uitstrooiing van as in sommige natuurgebieden.

Bij veel uitvaartverzekeraars kan men zonder veel problemen kiezen voor een dekking met een natuurbegraafplaats. Onder meer door de afwezigheid van een grafmonument, is een natuurbegraafplaats vaak een stuk goedkoper dan een graf op een normale begraafplaats.

4. Overstappen

Het is een trend die al enkele jaren bezig is, met name dankzij het internet: mensen stappen vaker over. Het is tegenwoordig mogelijk om zonder al te veel moeite digitaal over te stappen op een andere uitvaartverzekeraar. Met enkele drukken op de knop is het vaak al geregeld, omdat de verzekeraars zelf het meeste werk voor je doen.

Overstappen is simpeler dan ooit en kan ook geldbesparingen opleveren. Sommige verzekeraars hebben namelijk voordeligere voorwaarden dan de huidige verzekeraar wellicht heeft. Waar het vroeger nog veel tijd kostte om over te stappen, is dit al lang niet het geval. Vergelijk eenvoudig uitvaartverzekeringen en stap binnen een dag over.

5. Eigen inbreng en speciale wensen

Hoewel uitvaartverzekeraars veel werk op zich kunnen nemen voorafgaande aan de uitvaart, gebeurt dit steeds minder vaak. Nabestaanden kiezen er steeds vaker voor om een groot deel van het werk rond de organisatie van de uitvaart zelf uit te voeren.

Dit heeft ten dele te maken met het vaker voorkomen van speciale wensen voor de uitvaart. Steeds vaker heeft de overledenen in het testament speciale wensen opgenomen die hij of zij het liefst op de uitvaart heeft. Dit kan van alles zijn en is vaak ook iets dat niet is meegenomen in de dekking van de uitvaartverzekering.

Heb je zelf speciale wensen voor je uitvaart, dan kan het geen kwaad om dit te bespreken met de verzekeraar. In de meeste gevallen kan de verzekeraar een aanbod maken om deze wens mee te nemen in de dekking tegen een meerprijs.