Zo ziet een islamitische begrafenis eruit

moslim

Een islamitische begrafenis is een bijzonder soort begrafenis, omdat hierbij rekening wordt gehouden met richtlijnen van het islamitische geloof. Deze wijken in sommige aspecten sterk af van christelijke of niet-gelovige tradities.

Veel uitvaartverzekeraars bieden de mogelijkheid voor een islamitische begrafenis aan bij een standaard uitvaartverzekering. Hoewel een islamitische begrafenis flink afwijkt van een traditionele Nederlandse begrafenis, gaan de extra vereiste handelingen vaak niet gepaard met extra kosten. Het is daarom niet altijd nodig om voor een islamitische begrafenis een meer uitgebreide uitvaartverzekering af te sluiten.

Leven en dood in het islamitische geloof

Volgens het islamitische geloof bepaalt Allah over leven en dood. Euthanasie is volgens het geloof dan ook verboden. De periode waarin iemand stervende is, wordt gezien als een zware test door Allah. De stervende persoon wordt op de rechterzij gelegd met het hoofd richting Mekka. Ook wordt er veel water aangeboden, omdat er volgens het geloof hevige dorst kan ontstaan, die wordt gezien als een verleiding om naar Satan te luisteren.

Na de dood moet de overledene ritueel gewassen worden. Hoewel buiten het geloof het wassen van een overledene (afleggen) vaak gebeurt door een uitvaartverzorger of verplegend personeel, is dit niet gebruikelijk binnen het islamitische geloof. Het wassen moet gebeuren door familie en mede-gelovigen en gebeurt in enkele stappen.

De overledene wordt drie keer gewassen:

  • De eerste keer met lauw water
  • De tweede keer met een olijfblad
  • De derde keer met kamfer in het water

Vervolgens wordt de overledene in witte doeken gewikkeld, waarbij accessoires en ander uiterlijk vertoon niet geoorloofd is volgens het geloof.

Islamitische uitvaart

Volgens de islam zijn crematies niet geoorloofd. Moslims worden in principe altijd begraven. Volgens het geloof moet de uitvaart zo snel mogelijk plaats vinden, het liefst binnen 24 uur. Door de Nederlandse wetgeving is dit niet mogelijk, maar het is mogelijk om bij de burgemeester ontheffing aan te vragen.

Het verschilt per familie en stroming hoe de overledene wordt begraven, maar een vaste regel is dat de persoon op de rechterzijde ligt, wederom richting Mekka. Soms is dit in een speciale kist die hoger is dan de gebruikelijke kist, maar ook een lijkwade is mogelijk. Hierbij worden de benen en het hoofd vrijgehouden.

Het lichaam wordt gedragen door mannen, het liefst zo veel mogelijk. Hoewel volgens islamitische regels vrouwen niet aanwezig mogen zijn bij de begrafenis zelf, wordt hier in Nederland vaak van afgeweken.

Uitvaart in geboorteland

Veel moslims die niet in Nederland geboren zijn, kiezen ervoor om in hun thuisland begraven te worden. Dit heeft niet alleen te maken met de persoonlijke identiteit, maar ook met het islamitische voorschrift van eeuwige rust. Vaak is men bang dat het graf in Nederland na verloop van tijd geruimd wordt.

In principe gebeurt dit nooit, mits men grafrechten blijft betalen. Bij een algemeen graf kan het graf wel geruimd worden, zonder dat nabestaanden hiervan op de hoogte gebracht hoeven te worden.

Het is als Nederlander geoorloofd om in het buitenland begraven te worden. Moslims die dit graag willen, kiezen er vaak voor om al in het geboorteland te zijn op het moment van overlijden. Het vervoer van overledenen naar het buitenland neemt namelijk veel tijd en administratieve handelingen in beslag.

Dit leidt ertoe dat men niet kan voldoen aan de islamitische voorschrift van een snelle begrafenis.

Hoe nuttig was deze informatie?
2 stem(mers), Gem. score: 5
Vorige artikelVolgende artikel
Ralph van Manen is gespecialiseerd in uitvaartverzekeringen. Hij deelt op dit blog graag zijn kennis en ervaring over uitvaartverzekeringen.