Abonnementen, contracten en lidmaatschappen na overlijden

Opzeggen contracten na overlijden

Laatst bijgewerkt op 14 april 2024 door Erwin en René

Na het overlijden van een naaste moet er veel geregeld worden. Niet alleen de uitvaart moet georganiseerd worden, ook moet de erfenis op de juiste wijze terecht komen bij erfgenamen.
Bij de erfenis horen ook geldzaken van de overledene. Niet alleen het geld dat de persoon bezat, maar ook zaken als abonnementen, contracten en lidmaatschappen. In de meeste gevallen zijn deze zaken vrij eenvoudig te regelen met de betreffende instanties, maar de nabestaanden moeten wel enkele stappen ondernemen.

​Contractuele overeenkomsten stopzetten

​Wanneer een naaste overlijdt, breekt er een lastige periode van rouw aan. In deze periode moet ook alles rond de uitvaart geregeld worden, wat veel aandacht en energie vergt van de nabestaanden. Hiernaast moeten geldzaken zo snel mogelijk afgehandeld worden, om vervelende situaties op een later moment te voorkomen. Door een uitvaartverzekering af te sluiten, kan een deel van het werk rond de uitvaart uit handen genomen worden door de verzekeraar. Dit scheelt energie en biedt meer ruimte voor de rouw, maar ook om andere zaken af te handelen. We bespreken per type contract wat er doorgaans moet gebeuren bij een sterfgeval.

Energiecontract overledene opzeggen​

Het kan zijn dat de overledene een contract had met een energieleverancier. Afhankelijk van de situatie, moet dit contract opgezegd worden of worden overgezet naar de een nabestaande die samenwoonde met de overledene. Blijft de wettelijke partner van de overledene in de woning van de overledene wonen, dan kan het contract meestal op een nieuwe naam gezet worden. Neem hiervoor contact op met de energieleverancier en leg de situatie uit. Energieleveranciers hebben protocollen om er zeker van te zijn dat een dergelijke overzetting zo soepel mogelijk verloopt.
Moet het energiecontract volledig opgezegd worden, dan kan het zijn dat de energieleverancier een opzegvergoeding vraagt, wat gebruikelijk is wanneer een energiecontract niet vol wordt gemaakt. Bij sterfgevallen laten de meeste energieleveranciers deze opzegvergoeding echter achterwege.

Abonnementen overledene opzeggen

​De meeste mensen hebben één of meer abonnementen op bijvoorbeeld een sportschool of –club, een krant of blad of en andersoortige vereniging. Dit abonnement moet opgezegd worden. Aan de hand van afschrijvingen kan nagegaan worden of de overledene abonnementen of periodieke betalingen had. Deze moeten bij het betreffende bedrijf opgezegd worden. Veel bedrijven verlangen hierbij een akte van overlijden, die de nabestaanden ontvangen na het overlijden van de naaste. Het verschilt per bedrijf hoe het proces verloopt, maar over het algemeen gaat dit na het tonen van de akte snel en soepel.

Lidmaatschappen overleden stopzetten

​Bij een lidmaatschap van een vereniging is het vaak niet nodig om een akte van overlijden te tonen, omdat de verenigingen dermate betrokken zijn met de leden dat het overlijden snel duidelijk is. Soms wordt de akte voor administratie alsnog opgevraagd.

Verzekeringen en bankaccounts overledene opzeggen

​Bij het overlijden wordt de uitvaartverzekering vanzelfsprekend automatisch stopgezet. Dit geldt niet per definitie voor andere soorten verzekeringen. Het opzeggen van banken en verzekeringen is over het algemeen wat complexer dan de eerder genoemde abonnementen en lidmaatschappen.

Vaak is het nodig om een verklaring van erfrecht te overleggen. Hieraan kan de bank of verzekeraar zien dat de contactpersoon gerechtigd is om deze zaken te regelen voor de overledene. Sinds 2012 is dit wel versoepeld. Wanneer er geen testament is, het saldo op de bank niet hoger was dan € 100.000 en er een geregistreerde partner aanwezig is, kan deze zonder verklaring van erfrecht de zaken regelen voor de overledene.

​Opzeggen contracten overledene uitbesteden

​Het opzeggen van diverse abonnementen en lidmaatschappen kan pijnlijk zijn voor de nabestaanden. Ook kan de rouw op zichzelf simpelweg te zwaar zijn om zich bezig te houden met dergelijke zaken. Het is mogelijk om instanties in te schakelen die alles voor de nabestaanden afhandelen.

Een andere optie is om deze zaken te laten afhandelen door iemand die iets verder van de overledene afstond en daarom minder energie nodig heeft voor de rouw. Kies hiervoor iemand die enig verstand heeft van geldzaken en betrouwbaar is.

Hoe nuttig was deze informatie?
2 stem(mers), Gem. score: 5
Vorige artikelVolgende artikel
Erwin heeft als eigen ondernemer van EOnline al sinds 2007 meerdere financiële vergelijkingssites opgericht. Hij deelt graag zijn ervaringen, controleert en plaats de actuele content. Hierbij ondersteund door René, die al ruim 25 jaar uitvaartverzorger is. Meer over ons team

1 Reactie

  1. Het is inderdaad soms moeilijk dat je tijdens een rouwperiode moet schakelen op “zakelijk” omdat er zoveel geregeld moet worden. Daar komt de organisatie van de uitvaart dan nog eens bovenop. Tegenwoordig is het ook bijna altijd nodig om de digitale erfenis te checken. Ik heb zelf eens geïnventariseerd en sta te kijken van het aantal accounts dat ik heb aangemaakt.