Islamitische uitvaartverzekering

islamitische uitvaartverzekering

Laatst bijgewerkt op 14 april 2024 door Erwin en René

Een Islamitische uitvaartverzekering houdt rekening met de kernprincipes van een Islamitische uitvaart. Dat betekent bijvoorbeeld dat er een snelle begrafenis mogelijk is, volgens de belangrijke tradities. Daarnaast is er aandacht voor rituele wassingen, grafrechten en een mooie plechtigheid volgens de gebruiken en tradities.

Zoek je de beste uitvaartverzekering, bijvoorbeeld van Monuta of Dela? Of ben je benieuwd hoe deze uitvaartverzekering verschilt van de reguliere begrafenis polissen? Wij zochten het voor je uit. Zo kun je een Islamitische uitvaartverzekering afsluiten, gewoon online. Of vergelijk de verschillende verzekeringen en verzekeraars, om de beste keuze te maken.

Speciale Keuze
Dela Premie p/m: Sluit bij Dela een islamitische uitvaartverzekering af Bekijken

Volgens de kernprincipes van een Islamitische uitvaart

Dankzij een Islamitische uitvaartverzekering in Nederland kies je voor een dekking die past bij de kernprincipes van een Islamitische uitvaart. Dat betekent bijvoorbeeld dat er een voorkeur geldt voor begraven, boven crematie. Dat vloeit voort uit het geloof in wederopstanding en eeuwige rust.

Heel belangrijk bij een Islamitische uitvaart zijn de specifieke manier van wassen, het omwikkelen in een eenvoudige doek en het doen van de gebeden, waarbij de gemeenschap betrokken is. De beste uitvaartverzekering voor een Islamitische begrafenis houdt daar allemaal rekening mee.

Voor een snelle begrafenis volgens Islamitische tradities

De Islamitische tradities schrijven een specifieke begrafenis voor. Het is bijvoorbeeld belangrijk dat de voorbereidingen onmiddellijk beginnen, met het doel om de overledene zo snel mogelijk te begraven. Dat moet idealiter binnen 24 uur gebeuren, als de wettelijke en praktische omstandigheden dat toelaten.

Daarnaast is het belangrijk dat er een Ghusi plaatsvindt, een rituele wassing. Het lichaam van de overledene wordt zorgvuldig gewassen. Dat gebeurt vaak door een familielid van hetzelfde geslacht. Of door iemand met kennis van de religieuze rituelen die belangrijk zijn bij een Islamitische uitvaart. De uitvaartverzekering kan daar rekening mee houden, door dekking te bieden voor iemand die hierbij kan ondersteunen. Het is bijvoorbeeld belangrijk om het lichaam in oneven aantallen te wassen, bijvoorbeeld drie keer. Geurige stoffen zoals kamfer of rozenwater spelen daarbij een belangrijke rol.

Vervolgens wordt het lichaam ingewikkeld in eenvoudige witte doeken. Het is de kafan, wat staat voor het inwikkelen in een lijkwade. Het aantal doeken kan variëren, maar het is gebruikelijk om er drie voor mannen en vijf voor vrouwen te gebruiken. De eenvoudige materialen benadrukken de gelijkheid voor God.

Het begrafenisgebed: Salat al-Janazah

Een Islamitische uitvaartverzekering kan rekening houden met bijvoorbeeld het begrafenisgebed, dat wordt uitgevoerd door de gemeenschap. Het verschilt van de gebruikelijke gebeden, omdat er geen sprake is van buigingen of neerwerpingen. Het gebed wordt vaak buiten de moskee gehouden, bijvoorbeeld bij de begraafplaats. Het staat open voor alle moslims die willen deelnemen.

De begrafenis zelf gebeurt zo snel mogelijk na het overlijden. Bovendien is het belangrijk om dit met het gezicht richting de Kabaa in Mekka te doen. Grafstenen zijn eenvoudig, om extravagantie te vermijden en gelijkheid in de dood te benadrukken. 

De rouwperiode

Na de begrafenis breekt de rouwperiode aan. De directe familie gaat een officiële rouwperiode in, die drie dagen duurt. De periode kan langer zijn voor de echtgenoot van de overledene. Volgens de Islamitische wet neemt diegene een Iddah-periode van vier maanden en tien dagen in acht.

De familie, vrienden en gemeenschapsleden zullen samenkomen om de overledene te herdenken en te bidden voor de ziel. Vaak bestaat dit uit het reciteren van de Koran en het uitspreken van smeekbeden voor de overledene.

De Islamitische uitvaartverzekeringen vergelijken

Wil je Islamitische uitvaartverzekeringen vergelijken? Houd dan rekening met de religieuze normen en bekijk per verzekeraar in hoeverre daar rekening mee wordt gehouden. Het is bijvoorbeeld belangrijk dat het financiële product (de uitvaartverzekering) voldoet aan de Sharia, de Islamitische wet. Dat betekent dat ze geen rente (riba) mogen bevatten. Ook is het niet toegestaan om te investeren in bedrijven die handelen in niet-toegestane (haram) goederen of diensten, zoals alcohol, tabak en gokken.

De Islamitische traditie schrijft daarnaast voor dat een begrafenis zo snel mogelijk na het overlijden moet plaatsvinden. Daarom bieden de Islamitische uitvaartverzekeringen vaak de mogelijkheid voor een snelle of onmiddellijke uitbetaling, om de kosten te dekken.

Er kan sprake zijn van specifieke dekkingen of vergoedingen voor rituelen, zoals de rituele wassing (ghusl), de aankoop van een lijkwade (kafan) en andere diensten die er nodig zijn voor een religieuze begrafenis. 

Let op: een Islamitische uitvaart staat vaak in het teken van eenvoud en bescheidenheid. De verzekeringen zullen daarom doorgaans geen dekking bieden voor uitgebreide of dure opties. In plaats daarvan gaat het om de basis voor een respectvolle en conforme uitvaart.

Islamitische uitvaartverzekering bij Monuta of Yarden

Zowel Monuta, Dela als sommige andere uitvaartverzekeraars bieden een speciale Islamitische uitvaartverzekering in Nederland. Het is op die manier mogelijk om rekening te houden met de rituelen, gebruiken en voorschriften

Er is bijvoorbeeld aandacht voor de rituele wassingen, voor eeuwige grafrust en zelfs voor repatriëring naar het land van herkomst. De verzekeringen van Monuta en Dela bieden bijvoorbeeld mogelijkheden voor eeuwige grafrust op plekken zoals Almere, Rotterdam en in een paar andere steden. Voor repatriëring worden vaak extra kosten berekend.

De Islamitische uitvaartverzekering is er zowel in natura als in de vorm van een kapitaalverzekering. In het laatste geval komt er een geldbedrag vrij na overlijden, dat de nabestaanden kunnen gebruiken voor de uitvaart. Het financiële product voldoet aan de Sharia (de Islamitische wet), dus bevat geen rente en kent geen investeringen in bijvoorbeeld alcohol, tabak en gokken.

Speciale Keuze
Dela Premie p/m: Sluit bij Dela een islamitische uitvaartverzekering af Bekijken

Veelgestelde vragen over een Islamitische uitvaartverzekering

Kan ik een Islamitische uitvaartverzekering in Nederland afsluiten?

Laatst bijgewerkt op 14 april 2024 door Erwin en René

Ja, zowel Monuta, Dela als andere verzekeraars bieden ook Islamitische uitvaartverzekeringen in Nederland aan. Die polissen houden rekening met de gebruiken, rituelen en andere voorschriften voor een respectvolle en conforme uitvaart. Er is bijvoorbeeld extra aandacht voor de snelheid waarmee moslims begraven dienen te worden, bij voorkeur binnen 24 uur na overlijden. 

Hoe kan ik een Islamitische uitvaartverzekering vergelijken?

Laatst bijgewerkt op 14 april 2024 door Erwin en René

Bekijk het aanbod aan Islamitische uitvaartverzekeringen in Nederland. Vergelijk de verschillende polissen en premies. Vraag een offerte aan, waarin de verzekeraars precies aangeven welke dekking ze bieden voor welke premie

Vergoedt de Islamitische uitvaartverzekering repatriëring naar het land van herkomst?

Laatst bijgewerkt op 14 april 2024 door Erwin en René

Veel moslims die niet in Nederland geboren zijn, kiezen ervoor om in hun thuisland begraven te worden. Het is als Nederlander geoorloofd om in het buitenland begraven te worden. Moslims die dit graag willen, kiezen er vaak voor om al in het geboorteland te zijn op het moment van overlijden. Het vervoer van overledenen naar het buitenland neemt namelijk veel tijd en administratieve handelingen in beslag.

In sommige gevallen vergoedt de Islamitische uitvaartverzekering de kosten voor repatriëring. Houd er rekening mee dat je in de meeste gevallen extra premie betaalt voor deze uitbreiding.

Vorige artikelVolgende artikel
Erwin heeft als eigen ondernemer van EOnline al sinds 2007 meerdere financiële vergelijkingssites opgericht. Hij deelt graag zijn ervaringen, controleert en plaats de actuele content. Hierbij ondersteund door René, die al ruim 25 jaar uitvaartverzorger is. Meer over ons team

Islamitische uitvaart: wat zijn de tradities en gebruiken?

Islamitische uitvaart

Laatst bijgewerkt op 9 november 2018 door Erwin en René

Zoals er bij een christelijke uitvaart gebruiken en tradities zijn, geldt dat ook voor een islamitische uitvaart. Wist jij bijvoorbeeld al dat een moslim nooit gecremeerd wordt, maar altijd begraven? En dat het hoofd dan richting Mekka wordt gelegd?

Gemeenschap draagt zorg voor islamitische uitvaart

Bij een islamitische begrafenis wordt er stilgestaan bij het eeuwige leven en de wederopstanding. De dood is slechts een overvaart. De volledig Islamitische gemeenschap draagt zorg voor de overledene, waar dat bij een gemiddelde uitvaart in Nederland gedaan wordt door de directe nabestaanden (familieleden). Dit zie je ook terug bij een stervende. De gemeenschap komt langs om afscheid te nemen en gebeden te zeggen. Hiermee worden ook zegeningen verdiend waardoor er in grote getale afscheid wordt genomen. Vaak is er een imam aanwezig zodat de stervende zijn schulden uit het leven kan aflossen voordat hij naar het hiernamaals gaat.

Rituele wassing bij islamitische begrafenis

Na de dood is er een rituele wassing. Mannen doen dit bij mannen en vrouwen bij vrouwen. Dit wordt gedaan door de familie of gemeenschap en dus niet door professionele verplegers. Daarna is het tijd voor het dodengebed. Dit wordt gedaan door een imam of de oudste zoon van de overledene. Na het dodengebed is het tijd voor de islamitische uitvaart. Moslims willen dit zo snel mogelijk doen. In moslimlanden is dit binnen 24 uur. In Nederland kan dat niet door de wet op de lijkbezorging, maar er kan ontheffing worden aangevraagd bij de burgermeester.

Veertig dagen rouwen bij islamitische uitvaart

Moslims worden bij voorkeur zonder kist begraven. Ze liggen op hun rechterzij met het gezicht richting Mekka. Omdat moslims geloven in de wederopstanding wordt het graf aangepast zodat de overledene bij de wederopstanding overeind kan komen. Na de islamitische begrafenis wordt er naar het huis gegaan van de overledene. Moslims geloven dat de ziel van de overledene nog in hun midden is en daarom zijn de emoties gemengd. De rouwperiode bedraagt officieel drie dagen, maar steeds meer Nederlandse moslims nemen veertig dagen in acht. Na de veertigste dag vindt er een herdenkingsceremonie plaats.

Islamistische begrafenis wordt gemeengoed in Nederland

Vroeger kozen veel moslims in Nederland ervoor om in hun land van herkomst begraven te worden. Tweede en derde generatie Nederlandse moslims kiezen tegenwoordig juist om begraven te worden in Nederland. Logisch ook, want hun familie woont hier en moslims hechten er waarde aan om het graf te bezoeken op feestdagen en vaak zelfs na het vrijdaggebed. In Nederland zijn islamitische begrafenissen ook steeds meer gemeengoed.

Uitvaartcentra en uitvaartverzekeraars houden hier rekening mee en kunnen een goede islamitische begrafenis organiseren. Als moslim hoef je dus niet bang te zijn dat in Nederland de tradities en gebruiken va een islamitische uitvaart niet gehonoreerd worden. Bekijk ons overzicht van de beste uitvaartverzekeraars om een geschikte keuze te maken voor een verzekeraar.

Hoe nuttig was deze informatie?
4 stem(mers), Gem. score: 4.5
Vorige artikelVolgende artikel
Erwin heeft als eigen ondernemer van EOnline al sinds 2007 meerdere financiële vergelijkingssites opgericht. Hij deelt graag zijn ervaringen, controleert en plaats de actuele content. Hierbij ondersteund door René, die al ruim 25 jaar uitvaartverzorger is. Meer over ons team

Zo ziet een islamitische begrafenis eruit

moslim

Laatst bijgewerkt op 10 april 2019 door Erwin en René

Een islamitische begrafenis is een bijzonder soort begrafenis, omdat hierbij rekening wordt gehouden met richtlijnen van het islamitische geloof. Deze wijken in sommige aspecten sterk af van christelijke of niet-gelovige tradities.

Veel uitvaartverzekeraars bieden de mogelijkheid voor een islamitische begrafenis aan bij een standaard uitvaartverzekering. Hoewel een islamitische begrafenis flink afwijkt van een traditionele Nederlandse begrafenis, gaan de extra vereiste handelingen vaak niet gepaard met extra kosten. Het is daarom niet altijd nodig om voor een islamitische begrafenis een meer uitgebreide uitvaartverzekering af te sluiten.

Leven en dood in het islamitische geloof

Volgens het islamitische geloof bepaalt Allah over leven en dood. Euthanasie is volgens het geloof dan ook verboden. De periode waarin iemand stervende is, wordt gezien als een zware test door Allah. De stervende persoon wordt op de rechterzij gelegd met het hoofd richting Mekka. Ook wordt er veel water aangeboden, omdat er volgens het geloof hevige dorst kan ontstaan, die wordt gezien als een verleiding om naar Satan te luisteren.

Na de dood moet de overledene ritueel gewassen worden. Hoewel buiten het geloof het wassen van een overledene (afleggen) vaak gebeurt door een uitvaartverzorger of verplegend personeel, is dit niet gebruikelijk binnen het islamitische geloof. Het wassen moet gebeuren door familie en mede-gelovigen en gebeurt in enkele stappen.

De overledene wordt drie keer gewassen:

  • De eerste keer met lauw water
  • De tweede keer met een olijfblad
  • De derde keer met kamfer in het water

Vervolgens wordt de overledene in witte doeken gewikkeld, waarbij accessoires en ander uiterlijk vertoon niet geoorloofd is volgens het geloof.

Islamitische uitvaart

Volgens de islam zijn crematies niet geoorloofd. Moslims worden in principe altijd begraven. Volgens het geloof moet de uitvaart zo snel mogelijk plaats vinden, het liefst binnen 24 uur. Door de Nederlandse wetgeving is dit niet mogelijk, maar het is mogelijk om bij de burgemeester ontheffing aan te vragen.

Het verschilt per familie en stroming hoe de overledene wordt begraven, maar een vaste regel is dat de persoon op de rechterzijde ligt, wederom richting Mekka. Soms is dit in een speciale kist die hoger is dan de gebruikelijke kist, maar ook een lijkwade is mogelijk. Hierbij worden de benen en het hoofd vrijgehouden.

Het lichaam wordt gedragen door mannen, het liefst zo veel mogelijk. Hoewel volgens islamitische regels vrouwen niet aanwezig mogen zijn bij de begrafenis zelf, wordt hier in Nederland vaak van afgeweken.

Uitvaart in geboorteland

Veel moslims die niet in Nederland geboren zijn, kiezen ervoor om in hun thuisland begraven te worden. Dit heeft niet alleen te maken met de persoonlijke identiteit, maar ook met het islamitische voorschrift van eeuwige rust. Vaak is men bang dat het graf in Nederland na verloop van tijd geruimd wordt.

In principe gebeurt dit nooit, mits men grafrechten blijft betalen. Bij een algemeen graf kan het graf wel geruimd worden, zonder dat nabestaanden hiervan op de hoogte gebracht hoeven te worden.

Het is als Nederlander geoorloofd om in het buitenland begraven te worden. Moslims die dit graag willen, kiezen er vaak voor om al in het geboorteland te zijn op het moment van overlijden. Het vervoer van overledenen naar het buitenland neemt namelijk veel tijd en administratieve handelingen in beslag.

Dit leidt ertoe dat men niet kan voldoen aan de islamitische voorschrift van een snelle begrafenis.

Hoe nuttig was deze informatie?
2 stem(mers), Gem. score: 5
Vorige artikelVolgende artikel
Erwin heeft als eigen ondernemer van EOnline al sinds 2007 meerdere financiële vergelijkingssites opgericht. Hij deelt graag zijn ervaringen, controleert en plaats de actuele content. Hierbij ondersteund door René, die al ruim 25 jaar uitvaartverzorger is. Meer over ons team