Aanpassing van de Wet op de lijkbezorging

Wet op lijkbezorging gemoderniseerd

Een mogelijke aanpassing van de Wet op de lijkbezorging lijkt in het verschiet te liggen. Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken heeft het toekomstbestendig maken van deze wet onlangs aangekondigd. Dat er een aanpassing komt, is onder meer te danken aan de verzoeken en wensen die bij uitvaartondernemers binnenkomen. Den Boer van D66 heeft in de Tweede Kamer overigens al eerder aangedrongen op aanpassingen. De veranderingen hebben betrekking op modernisering van de bestaande wet. Een belangrijk onderdeel daarvan is de mogelijkheid om de uitvaart anders dan een begrafenis of crematie vorm te geven. De nieuwe techniek daarvoor is resomeren. Deze uitvaartvorm is onder de huidige wet niet toegestaan. Een andere verandering heeft betrekking op het verkorten van de uitvaarttermijn. De uitvaart is nu op basis van de Wet op de lijkbezorging pas minimaal 36 uur na overlijden toegestaan.

Resomeren als nieuwe uitvaart in de toekomst

Resomeren is een nieuwe vorm van uitvaart dat in de toekomst mogelijk als alternatief mogelijk is voor een begrafenis of crematie. De Wet op de lijkbezorging voorziet nu alleen in de mogelijkheid van een begrafenis of crematie. Resomeren is een nieuwe ontwikkeling. Hierbij is er sprake van het laten oplossen van het lichaam in vloeistof. Er is sprake van een proces van ontbinding van het lichaam binnen een periode van drie uur. Het proces vindt plaats in een chemisch bad. Een voordeel van resomeren als alternatief is het milieuvriendelijke karakter. Er vindt geen direct uitstoot plaats van schadelijke stoffen. Indien deze optie in de toekomst mogelijk is, heeft iedereen een extra keuze. Bij het afsluiten van een uitvaartverzekering is het mogelijk om resomeren als wens vast te laten leggen. Bijvoorbeeld in een wensenlijst voor de uitvaart.

Wet op lijkbezorging met aanpassing uitvaarttermijn

De uitvaarttermijn is de periode waarin een lichaam na overlijden pas begraven of gecremeerd mag worden. In de Wet op de lijkbezorging staat daar nu een termijn van minimaal 36 uur voor. In de praktijk vindt de uitvaart nog vaak plaats op de vierde of vijfde dag na overlijden. Er zijn echter religies die voorschrijven dat de uitvaart zo snel mogelijk na overlijden moet plaatsvinden. Het gaat dan vaak om een begrafenis binnen 24 uur vanuit het joodse geloof en vanuit de islam. Het is de bedoeling dat er op dit gebied een aanpassing komt in de Wet op de lijkbezorging. Het doel is om onder voorwaarden toe te staan dat de uitvaart eerder mag plaatsvinden.

Overige wijzigingen Wet op de lijkbezorging

Er komen nog een aantal wijzigingen in de Wet op de lijkbezorging in het kader van de modernisering. Bijvoorbeeld de verandering van de termijn waarin de uitvaartonderneming as vrijgeeft na een crematie. Dat is nu pas na een maand mogelijk. Een andere aanpassing heeft wellicht betrekking op het gebruik van de term ´lijk´ in de overlijdensverklaring. Dat vinden nabestaanden kwetsend. Mogelijk dat niet alleen hierin verandering komt, maar dat ook de benaming van de Wet op de lijkbezorging een aanpassing krijgt.

Lees het nieuwsartikel over het moderniseren van de Wet op lijkbeschouwing op de website van NOS.

Hoe nuttig was deze informatie?
1 stem(mers), Gem. score: 5
Vorige artikelVolgende artikel
Erwin heeft als eigen ondernemer van EOnline al sinds 2007 meerdere financiële vergelijkingssites opgericht. Hij deelt graag zijn ervaringen, controleert en plaats de actuele content. Hierbij ondersteund door René, die al ruim 25 jaar uitvaartverzorger is. Meer over ons team