Abonnementen en lidmaatschappen stopzetten na het overlijden

uitvaart2

Laatst bijgewerkt op 10 april 2019 door Erwin en René

Bij een sterfgeval moeten enkele administratieve zaken geregeld worden door de nabestaanden. Veel mensen hebben op het moment van overlijden diverse abonnementen, lidmaatschappen en verzekeringen lopen. Deze moeten stopgezet worden om extra kosten te voorkomen.

Het verschilt per type abonnement of lidmaatschap hoe dit in zijn werk gaat. Soms moet een akte van overlijden getoond worden, in andere gevallen is een e-mail of telefoontje voldoende.

Abonnementen, lidmaatschappen en verzekeringen vinden

Lang niet altijd is het duidelijk wat voor abonnement, lidmaatschappen en verzekeringen de overledene had tijdens het leven. Uit de briefpost van de overleden van de afgelopen weken kan vaak veel ontdekt worden. Geadresseerde post wijst op een registratie van de persoon, maar niet altijd op een betaald lidmaatschap. Per afzender kan dit nagevraagd worden.

Bewaar en bekijk ook geadresseerde post die na het overlijden nog bezorgd wordt. In de meeste gevallen kan het overgrote deel van de abonnement en lidmaatschappen gevonden worden op deze manier.

Steeds meer communicatie gaat echter per e-mail. Lang niet altijd hebben nabestaanden toegang tot e-mailaccounts van de overledene. Tegenwoordig kan in het testament deze toegang wel worden vastgelegd, zodat nabestaanden na het overlijden geen problemen ondervinden hierbij.

Bij enkele uitvaartverzekeraars kan bovendien een uitvaartverzekering worden afgesloten met een speciale onlinekluis, waarin bijvoorbeeld inloggegevens van e-mail- en social media-accounts kunnen worden opgeslagen.

Via de bank lidmaatschappen vinden

Via het bankaccount van de overledene kan ook veel informatie gevonden worden. Vaak is het nodig om een verklaring van erfrecht te overleggen, voordat nabestaanden toegang kunnen krijgen tot de bankgegevens van de overledene. Dit is niet nodig wanneer aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

  • er is geen testament
  • een geregistreerde partner of echtgeno(o)t(e) is nog in leven
  • het saldo van de overledene is lager dan € 100.000

Houd er rekening mee dat een verklaring van erfrecht opgevraagd moet worden bij een notaris en enkele honderden euro’s kan kosten. Wel kan deze verklaring voor veel verschillende zaken gebruikt worden, waaronder het innen van verzekeringsgeld bij bijvoorbeeld een levensverzekering.

Opzeggen lidmaatschappen en abonnementen

Het verschil per bedrijf, club of winkel welke stappen gezet moeten worden om een abonnement of lidmaatschap op te zetten. Wanneer het overlijden van een lid bewezen is, moeten bedrijven verplicht dit abonnement stopzetten. Wel kan er sprake zijn van een opzegtermijn waarin nog betaald moet worden.

Ook kan het zijn dat betalingen een afbetaling vormen voor een afgenomen dienst of product. Ook dan moet deze nog afbetaald worden.

Het is niet ongebruikelijk dat bedrijven een akte van overlijden opvragen, voordat zij overgaan tot het afmelden van de overledene. Hoewel dit bij sportclubs vaak niet nodig is, geldt dit wel vaak voor grotere bedrijven waar medewerkers geen persoonlijke band hadden met de overledene.

De akte van overlijden ontvangen nabestaanden wanneer de overledene is aangegeven bij de burgerlijke stand (gemeente). In tegenstelling tot een verklaring van erfrecht, zijn er geen kosten verbonden aan de akte van overlijden.

Vaak wordt de akte van overlijden verkregen via de uitvaartverzorger of uitvaartverzekeraar, omdat deze partij vaak de aangifte uitvoert.

Hoe nuttig was deze informatie?
0 stem(mers), Gem. score: 0
Vorige artikelVolgende artikel
Erwin heeft als eigen ondernemer van EOnline al sinds 2007 meerdere financiële vergelijkingssites opgericht. Hij deelt graag zijn ervaringen, controleert en plaats de actuele content. Hierbij ondersteund door René, die al ruim 25 jaar uitvaartverzorger is. Meer over ons team