Begraven of cremeren: het eeuwige dilemma en alle afwegingen

graf2

Laatst bijgewerkt op 10 april 2019 door Erwin en René

Het is in de Westerse cultuur een eeuwig dilemma: begraven of gecremeerd worden. Waar in 1920 slechts zo’n 0,2% werd gecremeerd en bijna iedereen begraven, blijft het percentage crematies groeien. Bijna honderd jaar later kiest ongeveer tweederde voor crematie, terwijl een derde kiest voor begraven.

De keuze tussen de twee opties is met name een gevoelskeuze, maar er spelen ook enkele praktische factoren mee, evenals mogelijk religieuze argumenten. Elkeuitvaartverzekeringvergelijken.nl kijkt naar beide opties en belicht ze vanuit meerdere hoeken.

De gevoelskeuze

Het belangrijkste deel van de afweging bestaat voor de meeste mensen uit het gevoel. Voor zowel cremeren als begraven wordt zijn diverse gevoelsargumenten denkbaar. Voor begraven worden vaak de volgende argumenten genoemd:

 • Het lichaam wordt langzaam maar zeker onderdeel van de natuur
 • Het lichaam wordt begraven zoals men is gestorven
 • Graf van formaat voor nabestaanden om te bezoeken
 • Laatste rustplaats bij overleden familieleden of vrienden
 • Weerstand tegen het idee van verbranding lichaam na overlijden

Daarentegen zijn er ook argumenten die vaak worden opgedragen voor crematie:

 • De mogelijkheid om uitgestrooid te worden op een locatie waar de overledene veel herinneringen of plezier had
 • De plaats waar nabestaanden kunnen rouwen is niet een soms kille begraafplaats
 • As kan thuis bewaard worden of verwerkt worden in juwelen en andere objecten als eerbetoon

Deze argumenten zijn puur gevoelsmatig en zijn in geen enkel geval per definitie goed of fout. Het is iets om uitgebreid over na te denken voordat de wens wordt opgenomen in het testament.

Praktische argumenten

Naast gevoelsmatige argumenten zijn er echter ook praktische argumenten denkbaar. Hoewel men rond de dood het liefst niet bezig is met efficiëntie of praktische zaken, kan het wel iets zijn dat belangrijk is voor de persoon zelf of de latere nabestaanden.

Voor het begraven zijn de volgende praktische argumenten denkbaar:

 • Een familiegraf kan gehuurd worden om een laatste rustplaats te creëren voor overleden familieleden of vrienden
 • Nabestaanden niet de soms moeilijke verantwoordelijk geven van zorg voor urn of asbestemming

Maar ook voor crematie zijn diverse praktische argumenten om in overweging te nemen:

 • Goedkoper dan begraven (bij standaard uitvaartverzekering vaak enkel algemeen graf gedekt)
 • Geen grafrechten voor rekening van nabestaanden
 • Naaste nabestaanden die wellicht verhuizen een mogelijkheid geven om as/eerbetoon dichtbij te houden
 • Geen zorg voor onderhoud graf

Ook hier kan eigenlijk nooit van goed of fout gesproken worden. Ziet het er naar uit dat de nabestaanden grafrechten en onderhoud niet kunnen betalen en heb je zelf ook geen potje hiervoor in de toekomst, dan kan crematie ook gewenst zijn.

Religieuze overwegingen

Naast gevoelsmatige en praktische overwegingen, kunnen ook religieuze overwegingen een belangrijke rol spelen. Afhankelijk van de religie kan crematie of begraven namelijk afvallen. Zo is in het hindoeïsme cremeren de standaard, zoals ook gelezen kan worden in dit artikel.

Dat ligt anders in het christendom, waarbij begraven juist de regel is. Het is volgens de Bijbel echter niet verboden om gecremeerd te worden. De traditie van begraven zit hem meer in andere versen in de Bijbel. Cremeren wordt in de Bijbel eigenlijk alleen gedaan met misdadigers. Ook is het lichaam in het christendom van waarde voor God, waar dit bij sommige andere religies niet meer dan een omhulsel is voor de inmiddels vertrokken ziel.

In de islam is begraven ook de standaard. Hierbij kiest men volgens de Koran het liefst voor een begrafenis op de plek van sterven of plek van afkomst. Bij voldoende financiële middelen is het bijvoorbeeld voor veel Turkse of Marokkaanse Nederlanders de voorkeur om in het land van herkomst begraven te worden volgens islamistische regels.

De afwegingen op een rij zetten en keuze maken

Om tot de juiste keuze te komen is het goed om het volgende rijtje vragen aan jezelf te stellen in deze volgorde:

 • Zijn er bij mij religieuze afwegingen voor begraven of cremeren?
 • Zijn er bij mij (essentiële) praktische afwegingen voor begraven of cremeren?
 • Welke gevoelsovertuigingen heb ik over al dan niet begraven of cremeren?

Neem voor het maken van de keuze de tijd. De keuze kan vastgelegd worden in een testament om zeker te zijn van uitvoering, maar wanneer nabestaanden weten van de voorkeur, zal hier vaak ook aan vastgehouden worden.

Het testament kan op een later moment gewijzigd worden bij een wisseling van de voorkeur, maar houd er rekening mee dat de notaris hiervoor geld in rekening brengt.

Hoe nuttig was deze informatie?
1 stem(mers), Gem. score: 5
Vorige artikelVolgende artikel
Erwin heeft als eigen ondernemer van EOnline al sinds 2007 meerdere financiële vergelijkingssites opgericht. Hij deelt graag zijn ervaringen, controleert en plaats de actuele content. Hierbij ondersteund door René, die al ruim 25 jaar uitvaartverzorger is. Meer over ons team