uitvaartverzekeringen

Wat zijn carenzjaren bij een uitvaartverzekering?

Carenzjaren uitvaartverzekering

Bij het vergelijken van uitvaartverzekeringen zul je in de polisvoorwaarden regelmatig de term carenzjaren of carenzperiode tegenkomen. De carenzjaren zijn een periode waarin de verzekerde nog geen recht heeft op een (volledige) uitbetaling van de uitvaartverzekering. Over het algemeen is de carenzperiode bij uitvaartverzekeringen 2 jaar.  Uitvaartverzekeraars hanteren deze carenzjaren om misbruik van de verzekering te voorkomen. Zoals brandverzekeringen geen brandend huis willen verzekeren, zo willen uitvaartverzekeraars voorkomen dat ze iemand verzekeren waarvan het zeer waarschijnlijk is dat de uitvaart snel zal plaatsvinden, bijvoorbeeld bij ziekte. 

Keert de uitvaartverzekering bij overlijden tijdens deze carenzjaren dan helemaal niets uit?

Jawel, in de meeste gevallen betreft het slechts een korting op het verzekerde bedrag dat is bepaald bij het afsluiten van de uitvaartverzekering. In sommige gevallen keert de verzekering bij overlijden tijdens de carenzperiode niets uit maar betaalt de reeds betaalde premie met rente terug.  

In de meeste gevallen keert een uitvaartverzekering, die carenzjaren hanteert, overigens wel volledig uit in het geval van overlijden door bijvoorbeeld een ongeval.

Zijn er uitvaartverzekeringen zonder carenzjaren in de uitvaartpolis?

Ja, maar in dat geval is vrijwel altijd sprake van medische acceptatie bij het afsluiten van de uitvaartverzekering. Deze medische acceptatie betreft een aantal gezondheidsvragen die door een arts zullen worden beoordeeld. Op basis van de antwoorden van de medische acceptatie kan de uitvaartverzekeraar bepalen dat er alsnog carenzjaren als polisvoorwaarde worden opgenomen.

Wat zijn carenzjaren bij een uitvaartverzekering?
5 (100%) 1 score
Vorige artikelVolgende artikel

Ralph van Manen is gespecialiseerd in uitvaartverzekeringen. Hij wil graag zijn kennis en ervaringen op het gebied van uitvaartverzekeringen delen.