Tweeleven polis en voor gezinnen

Indien u samen met uw partner zoekende bent naar een uitvaartverzekering, heeft u de keuze twee losse polissen af te sluiten, dat wil zeggen een aparte verzekering voor beiden, of één gezamenlijke polis: de tweeleven polis. Deze polis zorgt ervoor dat de uitvaart van u en uw partner vanuit dezelfde polis wordt bekostigd. Wat zijn de voordelen van een tweelevenpolis en wat houdt deze polis precies in? Op deze en andere vragen vindt u in dit artikel antwoord.

Wat is een tweeleven polis?

Indien u samen met uw partner kiest voor een tweelevenpolis, sluit u een uitvaartverzekering met betrekking tot het leven van beide personen af. Er bestaan diverse soorten uitvaartverzekeringen. Net als bij een individuele polis kan u kiezen voor een natura- of kapitaal uitvaartverzekering (INTERNE LINK), afhankelijk van de persoonlijke voorkeur van beide verzekerden.

Dat houdt in dat de uitkering of in natura (diensten met betrekking tot de uitvaartverzorging) of in de vorm van een geldbedrag plaatsvindt. Het verzekerde bedrag dient voor beide verzekerden doorgaans hetzelfde te zijn: bij bepaalde verzekeraars kunnen beide partners wel een afwijkend bedrag verzekeren.

Uitkering tweeleven polis

Op het moment dat één van de twee verzekerden komt te overlijden, keert de tweeleven polis uit. Dit heeft tot resultaat dat de verzekering komt te vervallen en eenmalig het totale verzekerde bedrag wordt uitgekeerd. Het gekozen verzekerde bedrag komt altijd maar eenmaal tot uitkering: ook als er sprake is van het gelijktijdig overlijden van de partners.

Gedeeld huurgraf

U heeft bij de tweepolis, indien u en uw partner kiezen voor een begrafenis, bij bepaalde verzekeraars de mogelijkheid voor een gedeeld huurgraf te kiezen. Deze optie sluit aan op de wens om samen in hetzelfde graf begraven te worden.

Een tweeleven polis of twee losse polissen?

Wat zijn de voordelen van een tweelevenpolis?

  • Een tweeleven polis is doorgaans goedkoper dan twee losse polissen. Dit verschil in premie is te danken aan de efficiëntie van één polis voor beide personen.
  • Daarnaast worden bij uitkering bepaalde kosten eenmalig gemaakt: bijvoorbeeld eenmalige kosten voor het graf die bij het overlijden van de eerste partner reeds worden gemaakt.

Een tweeleven polis heeft ook nadelen:

  • Indien uw relatie wordt verbroken kan niet een individuele polis per persoon worden voortgezet.
  • Ook als u eerder komt te overlijden dan uw partner, blijft uw partner verzekerd met zijn of haar eigen uitvaartverzekering.
  • Daarnaast kunnen de uitvaartwensen per partner verschillen: met een tweeleven polis is het ingewikkelder om in alle opzichten aan uiteenlopende uitvaartwensen van beide partners tegemoet te komen.
  • Tot slot is het niet altijd voordeliger om één polis af te sluiten voor beide personen: vergelijk daarom altijd de premie voor zowel twee individuele als één tweeleven polis bij de uitvaartverzekeraar die u beiden op het oog hebt.

Uitvaartverzekering voor meerdere personen

Wellicht heeft u zelf al een uitvaartverzekering afgesloten? En wilt u ook uw partner en eventueel kinderen meeverzekeren? Afhankelijk van de voorwaarden van de uitvaartverzekeraar die u op het oog heeft, kunt u achterhalen wat de mogelijkheden zijn om een nieuwe polis voor meerdere personen af te sluiten of uw bestaande polis uit te breiden met gezins- of partnerdekking.

In onderstaand artikel vindt u meer informatie over de mogelijkheden een uitvaartverzekering voor meerdere personen, bijvoorbeeld u en uw partner en/of gezin, af te sluiten.

Uitvaartverzekering voor u en uw partner en/of gezin

Alvorens u overgaat tot het afsluiten van een nieuwe (of het uitbreiden van uw bestaande) uitvaartverzekering voor uw partner en/of het hele gezin, is het van belang de geldende voorwaarden van uw uitvaartverzekering onder de loep te nemen.

Kinderen vaak gratis mee te verzekeren op uw polis

Een groot deel van de uitvaartverzekeraars biedt bijvoorbeeld de mogelijkheid uw kinderen tot een leeftijd van wisselend 18-21 jaar veelal gratis mee te verzekeren op uw polis (ook kinderen boven de 21 kunnen op de eigen polis meeverzekerd blijven). Bij bepaalde verzekeraars wordt een lage premie, de zogenaamde kinderpremie, in rekening gebracht voor het toevoegen van ieder kind. Tijdens uw zwangerschap zijn ongeboren kinderen vanaf de 24ste week (soms ook al vanaf de 20ste week) zwangerschap bij de meeste verzekeraars automatisch meeverzekerd.

Lees meer informatie over de uitvaartvaartverzekering voor een kind op deze pagina.

Controleer de mogelijkheid tot meeverzekeren van uw partner

Of het mogelijk is voor u en uw partner één polis af te sluiten met eventueel verschillende voorkeuren voor de uitvaart is afhankelijk van de voorwaarden. Het is bij een aantal verzekeraars alleen mogelijk voor u en uw partner een uitvaartverzekering onder dezelfde voorwaarden af te sluiten. Bij bepaalde verzekeraars kunt u echter wel verschillende uitvaartwensen doorgeven. Het is belangrijk deze persoonlijke wensen duidelijk kenbaar te maken zodat hiermee door uw uitvaartverzekeraar rekening kan worden gehouden. Zo kunt u bijvoorbeeld per gezinslid kiezen voor:

  • Het gewenste verzekerde bedrag;
  • Premiebetaling per maand of jaar/eenmalig te betalen koopsom;
  • Gewenste looptijd.

Tot slot is het bij de meeste uitvaartverzekeraars mogelijk (soms optioneel) met de indexatie, de jaarlijkse stijgende kosten voor een uitvaart, rekening te houden. Dat betekent dat bij de uitkering van uw uitvaartverzekering bij overlijden een realistisch bedrag wordt uitgekeerd om uw uitvaart te kunnen bekostigen. Het voordeel van een gezinspolis of partnerpolis is dat alle verzekeringszaken bij één verzekeraar worden geregeld.

Ook het gemak van hetzelfde product en eventueel extra voordeel kunnen de doorslag geven voor een partner en/of gezinspolis te kiezen. Het kan echter het vergelijken waard zijn verschillende polissen te vergelijken indien de wensen van u en uw partner behoorlijk uiteen lopen: dan kan een uitvaartverzekering bij een andere verzekeraar voor één van de partners wellicht voordeliger uitvallen.

Hoe nuttig was deze informatie?
0 stem(mers), Gem. score: 0
Vorige artikelVolgende artikel
Ralph van Manen is gespecialiseerd in uitvaartverzekeringen. Hij deelt op dit blog graag zijn kennis en ervaring over uitvaartverzekeringen.