Een uitvaartverzekering uitbreiden of aanpassen

Een uitvaartverzekering aanpassen of uitbreiden

Een uitvaartverzekering uitbreiden of aanpassen is dit mogelijk? Een gemiddelde uitvaartverzekering wordt tientallen jaren voor het overlijden afgesloten. Op het moment van afsluiten moet de verzekeringsnemer al een idee hebben hoe de uitvaart eruit moet zien en hoe uitgebreid deze moet zijn. In veel gevallen iets dat de persoon op dit moment nog niet goed weet, of simpelweg nog niet over wil nadenken.

​Het komt daarom regelmatig voor dat er in de loop van de jaren de behoefte ontstaat om de uitvaartverzekering aan te passen. Het kan hierbij gaan om een uitbreiding van het dienstenpakket dat bij de naturaverzekering wordt gedekt, maar ook om een aanpassing van het geldbedrag dat gedekt is bij bijvoorbeeld de kapitaalverzekering.

Kan ik de dekking van mijn uitvaartverzekering wijzigingen?

Over het algemeen kan een afgesloten uitvaartverzekering zonder al te veel moeite aangepast worden door de verzekerde. Het is echter niet altijd een vanzelfsprekendheid en hangt onder meer af van het type verzekering en de verzekeraar. Sommige verzekeraars bieden meer mogelijkheden tot aanpassingen van de dekking dan andere verzekeraars.

Hierbij speelt doorgaans ook de leeftijd van de verzekerde mee. Op hoge leeftijd is het maken van aanpassingen lastiger, met name wanneer het om een uitbreiding gaat. Bij een uitbreiding gaat namelijk ook de premie omhoog. Heeft de verzekerde een hoge leeftijd, dan moet de premie soms fiks bijgesteld worden om de verhoogde dekking te financieren. Niet altijd is dit een goede optie.

Of en in hoeverre een uitvaartverzekering op een later moment gewijzigd kan worden, is te lezen in de polisvoorwaarden van de verzekeraar. Ga je uitvaartverzekeringen vergelijken, besteed dan ook aandacht aan dit punt. Hoewel het op het moment van afsluiten wellicht geen prioriteit lijkt te hebben, kan het je op de lange termijn een hoop geld besparen wanneer je kiest voor een verzekeraar met gunstige wijzigingsvoorwaarden.

Kunnen alle soorten uitvaartverzekeringen gewijzigd worden?

​Er bestaan verschillende soorten uitvaartverzekeringen. Grofweg is er de naturaverzekering, waarbij diensten worden uitgekeerd, de kapitaalverzekering, waarbij een bedrag wordt uitgekeerd en de combinatieverzekering waar er zowel geld als diensten uitgekeerd worden. De natura sommenverzekering is voor dit onderwerp gelijk aan een kapitaalverzekering.

Naturaverzekering wijzigen

Wanneer een naturaverzekering aangepast moet worden, vindt de aanpassing plaats op basis van de waarde van de diensten die worden toegevoegd of verwijderd uit de dekking. Deze waardebepaling wordt gedaan door de verzekeraar en is over het algemeen niet onderhandelbaar. Bekijk wat het effect van de wijziging is op de premie en analyseer kritisch of de wijziging de verhoogde of verlaagde premie waard is.

Kapitaalverzekering wijzigen

Bij een kapitaalverzekering is de aanpassing eenvoudiger te toetsen. Omdat er simpelweg een geldbedrag wordt verzekerd, is de premieverhoging of -verlaging doorgaans beter te toetsen. Houd wel rekening met de invloed van leeftijd. Bij een dekking van € 8.000,- hoort op twintigjarige leeftijd (op het moment van afsluiten) een lagere premie dan op een leeftijd van veertig jaar.

Procedure bij uitbreiding uitvaartverzekering

Wordt de uitvaartverzekering uitgebreid, dan is het niet ongebruikelijk dat de verzekerde opnieuw een gezondheidsverklaring moet overhandigen. Zeker wanneer de eerste aanvraag al vele jaren geleden is, wil de uitvaartverzekeraar graag de actuele stand van zaken weten op het gebied van de gezondheid. Zijn hierin veranderingen opgetreden in de loop der jaren, dan kan de premie hoger uitvallen dan verwacht. Soms heeft de verzekeraar een wachttijd, waarin er nog geen extra dekking is. Ook zijn er soms extra kosten verbonden aan de uitbreiding.

Extra uitvaartverzekering afsluiten

In sommige gevallen is het voordeliger om de bestaande uitvaartverzekering niet uit te breiden, maar een nieuwe, additionele uitvaartverzekering af te sluiten. Met name bij kapitaalverzekeringen waarbij je simpelweg een hoger bedrag verzekerd wilt hebben is dit regelmatig een betere optie.

Er kleven geen nadelen aan het hebben van twee uitvaartverzekeringen: beide worden uitgekeerd bij een overlijden, ook wanneer er twee verschillende uitvaartverzekeraars de uitvaartverzekeringen verzorgen. Administratief kan het hebben van twee uitvaartverzekeringen wel iets meer werk met zich meebrengen.

Hoe nuttig was deze informatie?
2 stem(mers), Gem. score: 5
Vorige artikelVolgende artikel
Ralph van Manen is gespecialiseerd in uitvaartverzekeringen. Hij deelt op dit blog graag zijn kennis en ervaring over uitvaartverzekeringen.