Wat gebeurt er met een uitkering na overlijden?

Uitkering na overlijden

Een uitkering na overlijden stopt doorgaans automatisch. De einddatum is de dag na het overlijden. Dat geldt voor vele soorten uitkeringen. Bijvoorbeeld voor een AOW-uitkering, maar ook voor de WIA, WAO, WAZ, WW en Wajong. De nabestaanden geven het overlijden door aan de gemeente. Hierdoor komt de overheid automatisch op de hoogte van het overlijden en zet op basis daarvan de uitkering automatisch stop. Bij een uitkering na overlijden hebben de nabestaanden mogelijk nog recht op een eenmalige overlijdensuitkering. Dat is ook het geval als de uitkering een Anw-uitkering betrof of als er sprake was van een Ziektewetuitkering.

Uitkering na overlijden voor nabestaanden

Er is sprake van een stopzetting van de uitkering na overlijden, maar de nabestaanden hebben recht op een overlijdensuitkering. Als nabestaande hoef je er niet zelf achteraan te gaan. Je krijgt van de SVB of van de UVW automatisch bericht. Daarbij ontvang je een aanvraagformulier voor een overlijdensuitkering. Dat is een uitkering in de vorm van een eenmalige uitbetaling. Als partner heb je recht op deze uitkering na overlijden of als die er niet is, de minderjarige kinderen. Als deze er ook niet zijn dan ontvangt degene die met de overledene in huis heeft gewoond de eenmalige uitkering. Je moet dan wel ingeschreven staan op dat adres in de Basisregistratie Personen.

Hoogte van de overlijdensuitkering

De hoogte van de uitkering na overlijden voor de nabestaanden is gelijk aan de bruto maanduitkering. De SVB of het UVW betaalt tevens het opgebouwde vakantiegeld uit aan de nabestaanden. Daarop zijn de wettelijk verschuldigde inhoudingen in mindering gebracht. De overlijdensuitkering ontvangen de nabestaanden bruto zonder belasting verschuldigd te zijn. Op het vakantiegeld vindt wel belastingaftrek plaats. Heeft er na het overlijden nog een betaling plaatsgevonden van de netto-uitkering? In dat geval vindt er met de uitkering na overlijden voor de nabestaanden een verrekening plaats. De overlijdensuitkering is bedoeld als tegemoetkoming om nog een maand in inkomen te voorzien. Je gebruikt het doorgaans dus niet voor bijvoorbeeld de kosten van een uitvaart. Daar is het afsluiten van een uitvaartverzekering voor bedoeld.

Partnerpensioen na overlijden

Als je partner is overleden die naast de AOW pensioen ontving dan bestaat er mogelijk recht op partnerpensioen. De meeste pensioenorganisaties krijgen van de gemeente het overlijden door. Controleer dit wel even of stuur de akte van overlijden naar de pensioenorganisatie. Partnerpensioen betreft een doorlopende uitkering na overlijden voor de achterblijvende partner. Echtgenoten en partners met een geregistreerd partnerschap hebben recht op het partnerpensioen. Dat is ook van toepassing op samenwonenden, maar mogelijk gelden daarvoor aparte regels. Bijvoorbeeld dat er melding van het samenwonen is gemaakt bij de pensioenmaatschappij. De voorwaarden variëren hierin.

Hoe nuttig was deze informatie?
5 stem(mers), Gem. score: 3.4
Vorige artikelVolgende artikel
Erwin heeft als eigen ondernemer van EOnline al sinds 2007 meerdere financiële vergelijkingssites opgericht. Hij deelt graag zijn ervaringen, controleert en plaats de actuele content. Hierbij ondersteund door René, die al ruim 25 jaar uitvaartverzorger is. Meer over ons team