Een duurzame uitvaart

duurzaam-min

Laatst bijgewerkt op 9 november 2018 door Erwin en René

Eén van de trends van dit jaar is de keuze voor een duurzame uitvaart. Een duurzame uitvaart wil zeggen dat men zoveel mogelijk rekening houdt met de milieubelasting die de uitvaart met zich meebrengt. Hoewel een klimaatneutrale uitvaart lastig is vanwege onder meer volgauto’s, is op verschillende manieren een duurzamere uitvaart dan gebruikelijk te bewerkstelligen.

Ben je tijdens je leven al begaan met de huidige klimaatveranderingen en wil je tot op het laatst een steentje bijdragen aan verduurzaming van de samenleving, dan is een duurzame uitvaart een goede optie. De meeste uitvaartverzekeraars hebben ervaring met het organiseren van een groene uitvaart en kunnen al bij het afsluiten van een uitvaartverzekering hierbij assisteren.

Elementen van een duurzame uitvaart

Een vraag voor velen is hoe je een uitvaart duurzaam kunt maken. Er valt bijna niet aan te ontkomen dat nabestaanden voor de uitvaart de auto pakken om een laatste eer te bewijzen. Wel kan bijvoorbeeld op de rouwkaart worden aangegeven dat de overledene de wens heeft dat iedereen zoveel mogelijk carpoolt, met het oog op het milieu.

Op diverse andere punten kan een uitvaart verder duurzaam gemaakt worden:

Duurzame kist en urn

Een groot onderdeel van verduurzaming van de uitvaart zit in de kist. Veel kisten bevatten op dit moment stoffen die niet of moeilijk opgenomen kunnen worden in de natuur. Denk hierbij aan metalen knoppen of specifieke stoffen die zijn gebruikt voor de houtbewerking. Het is echter steeds vaker mogelijk om voor een volledig afbreekbare kist te kiezen. Ook is het een optie om te kiezen voor een lijkwade. Hierbij wordt het lichaam in feite gewikkeld in doeken die afgebroken kunnen worden in de grond.

Bij een crematie kan ook gekozen worden voor een duurzame urn die klimaatneutraal geproduceerd is.

Geen drukwerk

Hoewel gebruikelijk, kan er worden afgeweken van drukwerk, zoals rouwkaarten of een herinneringskaart achteraf. Steeds vaker wordt er gekozen voor een digitale rouwkaart. Mocht je dit geen goede optie vinden, bekijk dan of je kunt kiezen voor óf een rouwkaart óf een herinneringskaart achteraf. Stuur bovendien één kaart per gezin en niet een kaart naar ieder gezinslid.

Afbreekbare kleding

Ook de kleding van een overledene vormt een belasting voor het milieu, met name wanneer het een begrafenis betreft. Kies voor biologisch afbreekbare kleding om het milieu zo min mogelijk te belasten. Er bestaan speciale winkels voor dit type kleding.

Natuurbegraafplaats

Op een natuurbegraafplaats laat men de natuur zoveel mogelijk zijn gang gaan. De graven zijn doorgaans sober en slechts voorzien van een klein monument. Een natuurbegraafplaats is hierdoor vaak beter voor het milieu. Er zijn steeds meer natuurbegraafplaatsen beschikbaar in Nederland. De kosten zijn doorgaans lager dan die van normale begraafplaatsen. Leg je de keuze voor een natuurbegraafplaats vast bij de uitvaartverzekering, dan zie je dit soms ook terug in een lagere premie.

Begraven boven cremeren

Bij een crematie komt er CO2 vrij, naar schatting zo’n 50 kilogram. Dit vormt een belasting op het milieu. Een dergelijke CO2-uitstoot is er in principe niet (direct) bij een begrafenis. Mits er wordt gekozen voor een duurzame kist, is een begrafenis daarom altijd duurzamer dan een crematie. Twijfel je nog tussen cremeren en begraven? Lees dan ook dit artikel.

Duurzame uitvaart bespreken met uitvaartverzekeraar

De duurzame uitvaart wint de laatste jaren flink in populariteit, wat ertoe heeft geleid dat uitvaartverzekeraars inmiddels ruime ervaring hebben met dit type uitvaart. De meeste uitvaartverzekeraars hebben inmiddels standaardopties voor de uitvaartverzekering, die gekozen kunnen worden voor een meer duurzame uitvaart.

Zo beschikt DELA over een eigen natuurbegraafplaats in Bilthoven en assisteert Yarden persoonlijk bij verduurzaming van de latere uitvaart.

Hoe nuttig was deze informatie?
1 stem(mers), Gem. score: 5
Vorige artikelVolgende artikel
Erwin heeft als eigen ondernemer van EOnline al sinds 2007 meerdere financiële vergelijkingssites opgericht. Hij deelt graag zijn ervaringen, controleert en plaats de actuele content. Hierbij ondersteund door René, die al ruim 25 jaar uitvaartverzorger is. Meer over ons team