Grafrechten: de aandachtspunten

Grafrechten: De aandachtspunten

Laatst bijgewerkt op 25 oktober 2018 door Erwin en René

Grafrechten hebben betrekking op het recht op een graf gedurende een bepaalde periode. Doorgaans is er sprake van een periode van tien jaar of twintig jaar, maar langer is ook mogelijk. Na afloop van deze periode is verlenging vaak een optie. Vindt er geen verlenging plaats dan volgt ontruiming van het graf. De nabestaanden betalen voor de grafrechten kosten aan de gemeente, bijzondere begraafplaats of kerk. Heb jij een voorkeur voor een begrafenis na je overlijden? Dan is het verstandig om bij het afsluiten van een uitvaartverzekering daar alvast rekening mee te houden.

Grafrechten en het verschil in soorten graven

De Wet op de lijkbezorging onderscheidt twee soorten graven. Aan de ene kant zijn er particuliere graven en aan de andere kant algemene graven. Voor een particulier graf zijn er overigens ook andere benamingen van toepassing. Bijvoorbeeld een familiegraf, eigen graf of koopgraf. Een algemeen graf staat ook wel bekend als huurgraf en hierin is ruimte voor meerdere personen. De gemeente blijft bij een algemeen graf de rechthebbende en verlenging is niet altijd mogelijk. Je hebt dus niet zomaar recht om eeuwig op een plek onder de grond te verblijven. Daar moet je wel wat voor doen door vooraf alles goed te regelen.

Vergoeding voor het grafrecht

De kosten van de grafrechten variëren per gemeente en zijn een vergoeding voor bepaalde lasten. Bijvoorbeeld die voortkomen uit de teraardebestelling en de administratieve afhandeling. Degene die de rechten aanvraagt, is vanaf toekenning de rechthebbende van een particulier graf. Per gemeente is het overigens mogelijk dat de aanvraagprocedure verschilt net als de lengte van de periode. Een particulier graf is bijvoorbeeld beschikbaar voor twintig jaar met optie op verlenging met een periode van tien jaar. Een algemeen graf kent bijvoorbeeld een periode per laag voor tien jaar. De aanvraag voor het recht dien je in bij de gemeente of je laat de begrafenisondernemer dat doen.

Verlenging van de grafrechten

Als er sprake is een verlenging van de rechten op het graf is er eveneens een verschil tussen particuliere en algemene graven. Bij een algemeen graf is de gemeente de rechthebbende en verlenging is niet altijd mogelijk. Bij een particulier graf is verlening wel steeds mogelijk. Voor de beëindiging van het recht op het graf, krijgt de rechthebbende een bericht. Indien de keuze valt op het niet verlengen van de grafperiode volgt zoals gezegd ontruiming.

Vooraf goed regelen

Als je alles goed geregeld wilt hebben na je overlijden of overlijden van je dierbaren is het aan te raden tijdig actie te ondernemen. Bij het afsluiten van de uitvaartverzekering is er al rekening te houden met de extra kosten van grafrechten. Bijvoorbeeld door voor een hoger verzekerd bedrag te kiezen. Wil je verzekerd zijn van recht op eeuwige grafrust? Er zijn natuurbegraafplaatsen waar eeuwige grafrust beschikbaar is. Bijvoorbeeld op Natuurbegraafplaats Hillig Meer.

Hoe nuttig was deze informatie?
1 stem(mers), Gem. score: 5
Vorige artikelVolgende artikel
Erwin heeft als eigen ondernemer van EOnline al sinds 2007 meerdere financiële vergelijkingssites opgericht. Hij deelt graag zijn ervaringen, controleert en plaats de actuele content. Hierbij ondersteund door René, die al ruim 25 jaar uitvaartverzorger is. Meer over ons team