Wat bepaalt de hoogte van een uitvaartverzekering premie?

Wat bepaalt de hoogte van de kosten van een uitvaartverzekering

De hoogte van de premie van een uitvaartverzekering is per persoon verschillend. In de berekening van de premie door een uitvaartverzekeraar wordt rekening gehouden met een aantal factoren.

We laten hier de persoonlijke wensen over de uitvaartverzekering buiten beschouwing, maar kijken puur naar persoonlijke omstandigheden die kunnen verschillen. De volgende factoren zijn bepalend voor de hoogte van de premie van een uitvaartverzekering als twee verschillende personen dezelfde wensen hebben en voor dezelfde uitvaartverzekeraar kiezen:

  1. Leeftijd
  2. Gezondheid

De leeftijd bij het afsluiten van een uitvaartverzekering

De leeftijd waarop de uitvaartverzekering wordt afgesloten is het meest bepalend voor de premie. Uitvaartverzekeraars houden rekening met een gemiddelde sterfteleeftijd. Hoe ouder je bent wanneer je een uitvaartverzekering afsluit, hoe minder lang je statistisch gezien premie zult betalen tot aan je overlijden. Als je snel na het afsluiten van je verzekering overlijdt heeft de uitvaartverzekeraar dus weinig inkomsten gehad tegenover de uitkering die ze moeten doen. Dat is in dat geval een verlies voor de uitvaartverzekeraar, die ze moeten compenseren met een winst op een persoon die langer premie betaald dan verwacht. De premie per leeftijd verschilt per uitvaartverzekeraar. Soms ben je bij afsluiten op 30-jarige leeftijd het goedkoopste uit bij de ene verzekeraar en op 40-jarige leeftijd bij een andere uitvaartverzekering. Vergelijken van uitvaartverzekeringen is dus verstandig en kan via onze vergelijkingspagina.

De gezondheid bij het afsluiten van een uitvaartverzekering

Ook wat betreft je gezondheid geldt dat dit in de meeste gevallen bepalend is voor de hoogte van de premie. Dit is namelijk ook bepalend voor het risico dat de uitvaartverzekering snel na het afsluiten al moet uitkeren. Als blijkt dat je minder gezond bent kan dit invloed hebben op de hoogte van de premie. Het hogere risico op eerder overlijden wordt dan door meegenomen in je premieberekening.

Bij de meeste uitvaartverzekeringen vindt daarom er een medische keuring plaats bij het afsluiten van de verzekering. Allereerst worden er een aantal vragen gesteld bij je aanvraag, waarna nog aanvullend vragen gesteld kunnen worden. Er zijn ook uitvaartverzekeraars die deze medische keuring niet doen. Er worden dan vrijwel altijd carenzjaren gehanteerd waarin er de eerste jaren na het afsluiten van de verzekering nog geen uitkering zal plaatsvinden.

Hoe nuttig was deze informatie?
5 stem(mers), Gem. score: 2.4
Vorige artikelVolgende artikel
Ralph van Manen is gespecialiseerd in uitvaartverzekeringen. Hij deelt op dit blog graag zijn kennis en ervaring over uitvaartverzekeringen.