Wat is cryomeren?

cryomeren

Laatst bijgewerkt op 9 november 2018 door Erwin en René

Het woord cryomeren zal voor de meeste mensen niet direct tot herkenning leiden. Cryomeren is een nieuwe techniek die waarschijnlijk in de toekomst naast cremeren en begraven zal bestaan. Bij cryomeren wordt het lichaam bevroren en vervolgens  tot gruis verwerkt, dat net als as na een crematie uitgestrooid of bewaard kan worden.

Cryomatie is op dit moment nog niet geoorloofd, maar hier komt in de toekomst wellicht verandering in. Zo is cryomatie onder meer natuurvriendelijker dan andere bestaande methoden.

EUVV.nl maakt je thuis in het proces van cryomatie.

Cryomeren: zo gaat het in zijn werk

Wanneer een lichaam gecryomeerd wordt, brengt men het lichaam eerst in enkele dagen tijd tot een temperatuur verder onder het nulpunt. Huidig onderzoek heeft het over een temperatuur van -18 graden Celcius. Vanaf dit punt gebruikt met vervolgens vloeibaar stikstof om het lichaam nog veel verder af te koelen, tot wel -196 graden Celcius.

Door deze snelle, diepe bevriezing wordt het lichaam letterlijk breekbaar.

Vervolgens kan het lichaam in vrije korte tijd met behulp van trillingen afgebroken. Na enige tijd is er enkel nog gruis over van het lichaam, enigszins vergelijkbaar met de as na een crematie. Met een magneet kunnen bijvoorbeeld schroeven of platen die ooit bij operaties zijn geplaatst verwijderd worden.

Nieuw leven schenken

Na cryomatie blijft er zo’n 20 á 30 kilogram aan poeder over. Dit poeder kan uitgestrooid of bewaard worden. Een mogelijke manier om het poeder te verstrooien is door het in de grond te plaatsen, waar het in korte tijd compost zal vormen. Hierop kan men bijvoorbeeld een mooie plant of boom plaatsen, die zich zal voeden met de compost.

Op deze manier kan er met cryomeren nieuw leven geschonken worden en met een speciale plant of boom een eeuwige herinnering aan de overledene zijn.

Cryomeren soms al bij dieren gebruikt

Cryomeren bij mensen mag (nog) niet, maar de techniek wordt soms al gebruikt om dierlijk stoffelijk overschot te verwerken. De techniek komt oorspronkelijk uit Zweden, maar steeds meer landen beginnen interesse te tonen in de techniek.

In de Nederlandse politiek wordt zo nu en dan al gepraat over andere wijzen van lijkverwerking. Cryomeren is beter voor het milieu. Bij crematie komt er door de verbranding namelijk CO2 vrij, terwijl bij begraving bijvoorbeeld kledingstukken en andere moeilijk afbreekbare stoffen in de aarde terecht komen.

De politiek richt zich echter met name op het ethische aspect. De uitvaart is voor veel mensen heilig en natuurlijk een delicaat onderwerp. Men is gewend aan begraven of cremeren, maar niet aan cryomeren of verwante technieken. De vraag is of er voldoende draagvlak zal zijn voor dergelijke nieuwe technieken. Dit maatschappelijke draagvlak zal uiteindelijk ook leidend zijn voor de beslissingen die genomen worden in de politiek.

Uitvaartverzekeraar Yarden is in elk geval druk bezig met de techniek, heeft contact met de onderzoekers en verkent bovendien de wettelijke mogelijkheden op dit moment.

Het is lastig te zeggen wanneer cryomeren een optie wordt bij de uitvaart, maar de kans is vrij groot dat we er de komende jaren meer over te horen gaan krijgen.

Hoe nuttig was deze informatie?
2 stem(mers), Gem. score: 4.5
Vorige artikelVolgende artikel
Erwin heeft als eigen ondernemer van EOnline al sinds 2007 meerdere financiële vergelijkingssites opgericht. Hij deelt graag zijn ervaringen, controleert en plaats de actuele content. Hierbij ondersteund door René, die al ruim 25 jaar uitvaartverzorger is. Meer over ons team